BDKprisen

Boligkontoret Danmark uddeler hvert år BDKprisen som hyldest og anerkendelse til det arbejde, der ydes i boligafdelingerne rundt omkring. Temaet for prisen skifter fra år til år, men har tidligere haft fokus på det frivillige engagement og personer eller aktiviteter, der har gjort en særlig og vigtig forskel for beboerne. Prisen er kort sagt til for at hylde dem, der lige gør dét ekstra for trivslen i boligafdelingen.

BDKprisen 2018 - Fokus på samarbejder i lokalområdet

Samspillet mellem boligområde og lokalmiljø er afgørende for at skabe et sammenhængende lokalområde samt attraktive boligområder, hvor der er socialt liv og trivsel blandt beboere. Hvad enten, der er tale om et samarbejde med lokale idrætsforeninger, skolen, kulturinstitutioner, kommunen, erhverv, m. fl., er disse strategiske samarbejdspartnere med til at styrke de almene boligområder. Det er både til gavn for beboerne i dagligdagen og boligselskabets samt boligområdets position som attraktiv samarbejdspartner.

Historier som dem fortjener opmærksomhed, og derfor skal BDKprisen 2018 uddeles til en beboer eller en bestyrelse i en boligorganisation eller en boligafdeling, som er lykkedes særlig godt med gunstige samarbejder i lokalmiljøet.

Indstil Her

Hvordan findes vinderne?

Alle indstillinger behandles lokalt i hvert lokalråd, hvorefter der uddeles en lokal 1. præmiemodtager på 3.000 kroner og en lokal 2. præmiemodtager på 2.000 kroner.

De lokale 1. præmievindere er med i kapløbet om BDKprisen 2018, som bliver uddelt d. 2. juni til Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde. Hovedpræmien for BDKprisen lyder på 10.000 kroner.

De lokale præmier og hovedpræmien skal bruges i fællesskab og komme både boligorganisationen eller boligafdelingen samt beboerne til gavn. Når du indstiller, er det derfor vigtigt, at du i din indstilling fortæller, hvad du ønsker, at præmiebeløbet skal bruges til.

Se tidligere vindere af BDKprisen.

 

Strategisnak

Systue

Gadeteater

Musikstudie1

Musikstudie