BDKprisen 2017

BDKprisen er en pris, der uddeles for at hylde dem, der er med til at skabe engagement, trivsel og ikke mindst styrke fællesskabet i vores boligafdelinger. Ved at anerkende dette stykke arbejde, håber vi, at det kan være med til at inspirere og styrke de positive aktiviteter der foregår i vores boligområder.

Et nyt fokus i 2017

Tidligere års priser har været en hyldest af det frivillige engagement og de mange ildsjæle, der er med til at styrke fællesskabet i vores boligafdelinger. I år er fokus rettet mod en anden gruppe.

I 2017 blev det nemlig tid til at hylde dem, der er med til at passe bede, slå græs, rydde sne, hjælpe beboere, fixe dryppende vandhaner, udlevere nøgler til indflyttere, svare på spørgsmål om affaldssortering, udskifte blinkende pærer i afdelingen og holde øje med hvorfor fru Hansens postkasse pludselig er overfyldt. Kort sagt var det tid til at hylde dem, der får hverdagen til at fungere og øger trivslen i vores boligområder - nemlig vores ejendomsfunktionærer.

Hvad består prisen af?

Ud af alle indstillingerne har din lokale lokalrådsbestyrelse udvalgt en lokal 1. præmiemodtager og en lokal 2. præmiemodtager. Den lokale 1. præmiemodtager vinder sammen med beboerne 3.000 kr. og går samtidig videre til finalen.

Den lokale 2. præmiemodtager vinder sammen med beboerne 2.000 kr.

I finalen har Boligkontoret Danmarks kommunikations- og marketingudvalg udvalgt den endelige vinder af hovedpræmien på 10.000 kr.

Både de lokale præmier og hovedpræmien skal bruges i fællesskab og komme både ejendomsfunktionæren/ejendomsfunktionærteamet og beboerne til gavn.

 BK 3582 849

Nyttehave