BDKprisen fra tidligere år

Vinderne 2016

Ildsjælen Hanne Grarup

Tibberupparken i Espergærde og ildsjælen Hanne Grarup blev hyldet med BDKprisen til en værdi af 10.000 kr. Hanne er nemlig primus motor på mange af de beboerdrevne aktiviteter i afdelingen.

Tibberupparken gennemgår i øjeblikket en omfattende renovering med mange fysiske forandringer, samtidig med at der kører en boligsocial helhedsplan. Det betyder, at området ligner en stor byggeplads, men samtidig også at beboerne er kommet tættere på hinanden, og det sociale fællesskab er blomstret. Ikke mindst takket være Hanne Grarup, som deltager i mange af Tibberupparkens aktiviteter. Hun driver blandt andet beboercaféen, er idékvinde bag fællesspisningen og tovholder for værkstederne i kælderlokalerne.

Bdkprisen2016

Her ses Hanne Grarup ved prisoverrækkelsen

Ringe Fritidsudvalg

Også Ringe Fritidsudvalg fra Boligforeningen Faaborg-Midtfyn blev hyldet med en præmie på 10.000 kr. for deres store frivillige arbejdsindsats med planlægningen af mange forskellige aktiviteter, herunder skt. Hans, bankospil og fastelavn.

Ringe Fritidsudvalg blev stiftet i 2010 og laver aktiviteter for alle i boligforeningen og står desuden også bag en børneklub, hvor børn mellem 7 år og 15 år kan mødes på tværs af religiøse og kulturelle baggrunde.

Bdkprisen2016

Her er det Connie Hald, der får overrækt prisen på vegne af fritidsudvalget

Vinderen 2015

Sanggruppen2

Hver fugl synger med sit næb!

Sådan hedder sanggruppen fra Andelsboligforeningen i Brande, der i år 2015 har vundet Boligkontorets BDKpris med en præmie på 10.000 kr. – en præmie som blandt andet skal bruges på sangbøger. Gruppen på godt 20 mand mødes én gang om måneden, og da der var både gode og mindre gode sangere opstod lynhurtigt mottoet: Hver fugl synger med sit næb. Blandt andet har man underholdt 70 mand til en sommerfest.  
Sang giver gruppen glæde, energi, socialt samvær, hygge og et godt grin.

Af de øvrige vindere af lokalrådspriserne kan nævnes det kommende multihus i Sakskøbing, loppemarkedet på Fyn, den aktive gruppe omkring fælleshuset i Midtjysk og projektet ”Nye veje i lokalområdet” i Hovestaden.

Vinderen 2014