Ind- og fraflytning

Guide til din flytning - fra A til Z

Jeg flytter ind

Hvad får jeg fra mit afdelingskontor?

Husk, når du flytter ind

  • at undersøge i dine papirer, om din bolig hører til en A-, B-, eller A-ordning med NI beløb. Så du ved om boligen har et vedligeholdelsesbeløb til istandsættelse eller, om du selv skal betale
  • bliver der foretaget et indflytningssyn, der beskriver boligens stand. Her bliver det afklaret, om der er mangler ved boligen, som boligafdelingen skal udbedre.
  • at udfylde fejl- og mangellisten med alvorlige fejl- og mangler og aflevér den til dit afdelingskontor senest 14 dage efter du er flyttet ind. 

Jeg flytter ud

Husk, når du flytter ud:

  • Du har et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. For almene ungdomsboliger kan der i nogle boligselskaber aftales et kortere opsigelsesvarsel, dog mindst 6 uger. Flytter du inden opsigelsesperiodens udløb, prøver vi at genudleje boligen så hurtigt som muligt - det kræver dog en fremvisning af din bolig; her finder du et par gode råd til fremvisning.
  • At gøre din bolig klar til fraflytningssyn, som bliver foretaget sammen med dig. Boligen skal være ryddet og grundigt rengjort. Manglende rengøring, fx fjernelse af kalk, betragtes som misligeholdelse, og du skal betale for rengøringen. Læs vores flytteguide.
  • Har du en B-vedligeholdelsesordning med en vedligeholdelseskonto, bliver kontoen spærret, når du siger op.