A- eller B-ordning?

A-ordning

Hvis du har en A-ordning, bliver boligen istandsat ved fraflytning, så vægge og lofter fremstår nyistandsatte. Det kaldes en normalistandsættelse, og den bliver udført af håndværkere. 

Du skal derfor betale leje i 14 dage til istandsættelsen. Inden du afleverer boligen, skal du sørge for, at den er rengjort. Manglende rengøring, fx kalk, der ikke er fjernet, betragtes som misligholdelse, og du skal betale for at få gjort boligen ren.

Som indflytter modtager du en bolig, hvor vægge og lofter fremstår nyistandsatte.

Fra du flytter ind overtager boligselskabet gradvist udgifterne til istandsættelse af boligen. Enten over en periode på 8 år og 4 måneder (100 måneder), hvor boligselskabet overtager 1% af istandsættelsen pr. måned. Eller over en periode på 10 år, hvor boligselskabet overtager 10% om året. Når du flytter, betaler du kun den andel af udgifterne til istandsættelse, som ikke er overtaget af boligselskabet.

Hvis du selv har ordnet vægge og lofter, så de fremstår nyistandsatte og boligen er rengjort og uden misligholdelse, skal du ikke betale til istandsættelse. Hvis du selv ønsker at sætte din lejlighed i stand, vil vi gerne bede dig om at henvende dig til os i god tid.

A-ordning med NI-beløb

I nogle boligselskaber betaler fraflytteren et fastsat normalistandsættelsesbeløb, som den næste beboer får til istandsættelse. Ellers er vilkårene som under A-ordning.

Inden du afleverer boligen, skal du sørge for, at den er rengjort. Manglende rengøring, fx kalk, der ikke er fjernet, betragtes som misligholdelse, og du skal betale for at få gjort boligen ren.

Som indflytter får du et beløb til normalistandsættelse. Det vil sige til maling og tapetsering af vægge og lofter. Mens du bor i boligen, skal du selv betale udgifterne, når du vil male og vedligeholde. Der hører ikke en vedligeholdelseskonto til boligen.

B-ordning

Hvis du har en B-ordning med vedligeholdelseskonto, skal du ikke betale noget ved fraflytning, med mindre du har misligholdt boligen. Vedligeholdelseskontoen spærres, når du opsiger boligen.

Inden du afleverer boligen, skal du sørge for, at den er rengjort. Manglende rengøring, fx kalk, der ikke er fjernet, betragtes som misligholdelse, og du skal betale for at få gjort boligen ren. 

Som indflytter overtager du boligen uden normalistandsættelse - maling og tapetsering. I stedet overtager du boligens istandsættelseskonto, og du kan få refunderet regninger for maling og håndværkere, så længe der er dækning på kontoen.  

Misligeholdelse

Der er ifølge loven tale om misligholdelse, når boligen er skadet som følge af fejlagtig brug eller fejlagtig/manglende vedligeholdelse. Manglende rengøring ved fraflytning betragtes som misligholdelse. Så skal den, der flytter betale for at få ordnet skaderne.

Du skal ikke betale, hvis der kun er tale om almindelig slid og ælde.

Slid og ælde

Boligen bliver slidt ved almindeligt brug. Der kan komme små ridser i køkkenbordet, på dørkarme eller lakken på trægulvet kan blive slidt. Men der er tale om misligholdelse, hvis f.eks. gulvet er blevet slidt ned, så træet er misfarvet, og sliddet ikke kan klares med en ny lakering, men kræver afhøvling eller udskiftning af dele af gulvet.