Boligens ukrænkelighed

Ingen har ret til at komme ind i din bolig uden din tilladelse. Boligselskabet har dog i særlige tilfælde ret til at få adgang til boligen. Det gælder hvis:

  • Forholdene kræver det ved brand, oversvømmelse, ledningsbrud mv.
  • Din boligafdeling kan iværksætte arbejder i boligen. Du skal varsles 6 uger inden, hvis det ikke medfører væsentlig ulempe for dig - og 3 måneder inden, hvis arbejderne vil medføre væsentlig ulempe.

Plankevaerk