Feriebytte og feriefremleje

Det er blevet meget populært at bytte og fremleje sin bolig i ferien. Det kan spare dig for dyre hotelovernatninger eller være med til at dække en del af dine ferieomkostninger. Der findes i dag en lang række hjemmesider - eksempelvis www.homeexchange.com, www.lovehomeswap.com og www.airbnb.dk - hvor det at bytte sig til en feriebolig udbydes under ordnede forhold.

Ønsker du at fremleje din bolig - så vær opmærksom på følgende:

1. Feriefremleje skal være godkendt af dit boligselskab
Kontakt dit lokale afdelingskontor for at høre om reglerne og mulighederne for at bytte eller fremleje din bolig i ferien.
denne liste kan du se de boligselskaber, der har givet tilladelse til feriebytte og feriefremleje.

2. Skriftlig ansøgning og tilladelse
Inden du kan feriebytte/-fremleje din bolig, skal du have tilladelse fra dit lokale afdelingskontor. Det får du ved at udfylde denne blanket og aflevere den til afdelingskontoret. På denne liste kan du se hvilket afdelingskontor dit boligselskab er tilknyttet.
 
3. Længde på udlejningsperioden
Der er klare regler for, hvor længe du må fremleje din bolig – kontakt dit lokale afdelingskontor for at høre nærmere om reglerne for dit boligselskab.

4. Du må ikke tjene penge på at feriefremleje
Hvis du bytter bolig, må du ikke opkræve nogen husleje. Hvis du feriefremlejer, må huslejen ikke overstige den leje, du selv betaler. Fremlejer du fx din bolig i 1 uge, må du højst opkræve 7/31 dele af din husleje.
 
5. Antallet af lejere skal passe til antal beboelsesrum i din bolig
Som udgangspunkt skal den familie, du bytter med eller fremlejer til, højst være samme antal personer, som antallet af beboelsesrum i din lejlighed. Har du fx en 3-rumsbolig, må der højst komme en familie bestående af 3 personer. Visse organisationer har dog truffet særregler i forbindelse med denne mulighed. Kontakt derfor dit lokale afdelingskontor for at høre om reglerne for din boligforening.  
 
6. Du bærer ansvaret for din ferielejer
Du er ansvarlig for, at dine ferielejere overholder husordenen og andre regler, der gælder i ejendommen. Du bærer selv det fulde ansvar for evt. misligholdelse eller hærværk i din bolig.
 
7. Spørg dit forsikringsselskab
Boligkontoret Danmark anbefaler at du altid spørger dit forsikringsselskab, om de dækker skader i din bolig. Skader som følge af brand, vandskade og indbrud vil som udgangspunkt være dækket. Men ting i din bolig, som bliver ødelagt af din ferielejer, vil næppe være dækket, medmindre du tegner en tillægsforsikring. Derfor er det en god idé, at du altid tjekker din forsikring, inden du feriefremlejer.


*OBS: Husk at være opmærksom på de gældende skatteregler på området. Hvis du eks. er kontakthjælpsmodtager, skal du være opmærksom på, at din lejeindtægt kan blive fratrukket din kontanthjælp.