Klagemuligheder

Du kan klage, hvis andre beboere ikke overholder husordenen eller andre regler i boligafdelingen. Du skal klage skriftligt, og du kan udfylde en anmeldelse om overtrædelse af husorden som word dokument.

Husk at være præcis omkring hvilke brud, der er sket på husordenen med tidspunkter og hændelser. Underbyg gerne klagen med andre beboeres (vidners) udsagn.

Hvis der er andet omkring din bolig og boligafdeling, som du er utilfreds med, kan du altid henvende dig til din boligorganisation eller til Boligkontoret Danmark.

Hvis du er utilfreds med din boligorganisation eller Boligkontorets afgørelse i en sag, har du mulighed for at klage til beboerklagenævnet i kommunen.

 

Klage