Beboerklagenævn

Alle kommuner har et beboerklagenævn, som træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Nævnet giver beboere i almene boliger en hurtig og billig behandling af klager. Sager for beboerklagenævnet kan ankes til boligretten. Nævnet behandler din klage for 141 kr. (2015  pris). 

Nogle sager skal for beboerklagenævnet, før de kan behandles i boligretten, men blandt andet i alvorlige husordenssager kan man gå direkte til boligretten.

Beboerklagenævnet behandler sager om:

  • Boligens stand ved indflytning
  • Manglende vedligeholdelse i boperioden
  • Boligens stand ved fraflytning
  • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet
  • Betaling for vand, varme og fællesantenne
  • Råderetten, retten til at ændre på boligen
  • Fremleje og bytte

Du kan læse mere om de enkelte dele ved at læse indholdet i fanerne i venstre side.

 

Find din kommune og beboerklagenævn

Læs mere om beboerklagenævn på Borger.dk

Boligretten på Danmarks Domstole