Hvad udløser sanktioner?

Overtrædelser af husordenen, der kan give sanktioner:

 • Fysisk vold eller trusler om fysisk vold (advarsel inden ikke nødvendig)
 • Adfærd til fare for andre eller ejendommen, herunder anvendelse af våben og opbevaring af farlige materialer (advarsel inden ikke nødvendig)
 • Adfærd der skaber generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø, uhensigtsmæssig påvirkning af ejendommens børn og unge og sundhedsmæssig risiko (narkohandel)
 • Chikane
 • Støjende adfærd, der er til gene for andre
 • Ødelæggelse af ejendommen
 • Vanrøgt af boligen
 • Husdyr, der er tilladt efter husordenen, skal være til væsentlig gene for andre på grund af støj, lugt, uhumskhed eller være til fare/skabe frygt for, at der kan pålægges sanktioner
 • Adfærd til gene for ejendommen eller beboerne
 • Husdyrhold i modstrid med husordenen

På nær de to første punkter gælder, at boligorganisationen skal have givet en advarsel til beboeren, før beboerklagenævnet kan give én eller flere af de fire former for sanktion.

Alle de nævnte overtrædelser kan medføre, at beboerklagenævnet ophæver lejemålet. For støj og husdyr skal der dog være skærpende omstændigheder:

 • Støj skal være til væsentlig gene for andre, f.eks. uacceptabel støjende adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj
 • Husdyr skal være til væsentlig gene for andre på grund af støj, lugt, uhumskhed eller være til fare/skabe frygt

Nævnet kan også ophæve lejemålet, hvis:

 • Betingelserne i et betinget lejeforhold overtrædes (betinget opsigelse)
 • Husordenen overtrædes igen, og der har været givet en sanktion indenfor de seneste tre år.