Ophævelse af lejemål af andre grunde

Boligorganisationen har ret til at ophæve lejemålet, hvis beboeren ikke overholder en række pligter. Vi har ovenfor nævnt, hvilke sager om ophævelse beboerklagenævnet eller fogedretten kan behandle, f.eks. om overtrædelse af husorden, vanrøgt af boligen og manglende betaling. Ophævelse kan endvidere ske hvis:

  • beboeren benytter boligen til andet end aftalt, typisk erhverv i beboelseslejemål på trods af påtale
  • beboeren nægter boligorganisationen adgang til boligen i tilfælde, hvor loven giver adgang – f.eks. renoveringer etc.
  • beboeren flytter uden at give besked
  • beboeren helt eller delvist overlader brugen af boligen til en anden, uden at have ret til det, og på trods af påtale ikke stopper med det
  • beboeren i øvrigt misligholder sine pligter på en sådan måde, at beboerens fjernelse er påkrævet
  • erhvervslejemål ikke overholder forpligtelser om åbningstider og forsvarlig drift på trods af påtale
  • beboere med arbejdspligt, som indgår som betaling i lejeforholdet, groft forsømmer sine pligter, og arbejdsforholdet derfor ophører.

Anke om ophævelse på grund af ovenstående tilfælde behandles af boligretten.