Ophævelse af lejemål pga lejerestance

Beboerklagenævnet behandler ikke sager om huslejerestancer, der er den almindeligste årsag til ophævelse af lejemålet.

Ved manglende betaling af husleje eller anden pligtig pengeydelse kan boligorganisationen umiddelbart ophæve lejemålet efter visse tidsfrister, men for at sætte beboeren ud, skal fogedretten involveres. Anden pligtig pengeydelse omfatter f.eks. betaling for vand, varme og antennebidrag opkrævet af boligafdelingen.