Overtrædelse af husorden

Med indgåelse af lejekontrakten får beboeren både rettigheder og pligter. Beboeren skal f.eks. "overholde de almindelige ordensregler". Omvendt nyder den enkelte beboer en udstrakt retlig beskyttelse, hvis der skal ske alvorlige indgreb, f.eks. en betinget opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Det kræver ofte grove, gentagne overtrædelser af husordenen. I loven tales bl.a. om "væsentlig gene" for at markere, at det skal være alvorlige overtrædelser i sager med støj.

Advarsler

Det er vigtigt at forsøge at stoppe konflikter, inden de spidser til. Boligorganisationen kan påtale overtrædelse af husordenen, og måske forsøge at forlige parterne på et møde.

Er sagen kørt fast, er det næste skridt i almindelige sager at henvende sig til beboerklagenævnet. Nævnet behandler kun sagen, hvis boligorganisationen allerede har givet en advarsel. Ved trusler og fysisk vold og sager, hvor beboeren er til fare for andre, kan sagen dog behandles uden advarsler, se Hvad udløser sanktioner - punkt 1+2.