Sanktioner i husordenssager

Beboerklagenævnet har to former for sanktion – retslige følger - ved overtrædelse af husordenen.

Mildeste sanktion er en advarsel, der skal indeholde krav om skærpede sanktioner ved fortsat overtrædelse. Den kan ikke ankes til boligretten.

Ved en betinget opsigelse pålægges beboeren at overholde husordenen for at undgå, at opsigelsen skal træde i kraft. Betingelsen kan indeholde særlige krav – f.eks. lyddæmpende foranstaltninger, fjernelse af husdyr - som skal overholdes i en periode på op til tre år, for at opsigelsen skal falde bort.

Afgørelsen kan ankes til boligretten inden fire uger. (Opsigelse betyder, at beboeren får 3 måneders varsel.)