Boligretten

Boligretten er en særlig ret under byretten. Boligretten tager sig af følgende sagstyper:

  • Ankesager fra beboerklagenævn
  • Sager omkring lejeforhold, som falder udenfor beboerklagenævnenes kompetence, for eksempel forhold vedrørende lejeaftalens udformning og indhold, og sager om tildeling af en bolig ved skilsmisse.
  • Sager indenfor beboerklagenævnets kompetence, som ønskes prøvet direkte ved boligretten for en hurtigere definitiv domsaffældelse, f.eks. særligt grove overtrædelser af husordenen (trusler, vold og lignende).

Boligretten på Danmarks Domstole