Syn og istandsættelse ved ind- eller fraflytning

Flytter du ind eller ud? Vi syner din bolig sammen med dig og udfylder de nødvendige papirer.

Når du flytter ind

Når du flytter ind, fortæller vi dig også om dine muligheder for at ændre og forbedre. Du kan indrette dig som du vil, og så det passer til dine behov.

Når du flytter ind skal du senest 14 dage efter overtagelsen af lejemålet udfylde og aflevere denne fejl- og mangelliste til boligorganisationen/ejendomskontoret.

Når du flytter ud

Når du har opsagt din bolig, aftaler vi et fraflytningssyn med dig - du har krav på mindst 1 uges varsel, og ved kortere frist skal aftalen være skriftlig. Når boligen synes, skal den være ryddet og rengjort.

Ved synet afgør vi omfanget af istandsættelse og din betaling, som er afhængig af den vedligeholdelsesordning, der er for boligen (A- eller B-ordning). Uanset vedligeholdelsesordning skal du altid betale for udbedring, hvis vi ved synet konstaterer misligholdelse. (Det omfatter også manglende rengøring)

Den istandsættelse der skal ske, skriver vi ned i en fraflytningsrapport. 

Istandsættelse

Din bolig er enten istandsat ved indflytning, eller du overtager boligen som den er med en konto til istandsættelse - A- eller B-ordning.   

Fraflytningsordning og oplysninger om ejendomskontoret kan du finde på dit boligselskabs hjemmeside.