Håndværkerfradrag

 BK 10000 849

Håndværkerfradraget for 2017 er blevet ændret fra 2016, hvilket betyder at det er muligt at benytte til istandsættelser og serviceydelser for hele 2017. Fradraget dækker 6.000 kroner for serviceydelser og 12.000 kroner for håndværkerydelser. Det er fortsat kun muligt at få fradag for arbejdsløn, og arbejdet skal ligeledes stå på listen over godkendte ydelser. 

 

En grøn profil for 2017
I januar 2016 trådte en ny ordning i kraft og gælder i hele 2017. Den har et mere ’grønt’ sigte, da der er blevet indført fradragsret for en række nye grønne ydelser som fx installation af luft til luft-varmepumper og energirådgivning til energiforbedringer. Desuden er fradragsretten for ikke grønne ydelser, som fx indvendigt malerarbejde og nedrivning/opsætning af køkkener og badeværelser fjernet. Fradraget er på 18.000 kr. men de 12.000 kr. øremærkes til arbejde med energi- og klimaforbedringer. De resterende 6.000 kr. kan fortsat bruges på serviceydelser som fx almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.

Se hvad du kan få fradrag for i 2017 her.


Særlige regler når man bor i lejebolig

For at få glæde af håndværkerfradraget som lejer skal du selv betale arbejdet. Fradraget dækker derfor ikke udgifter, der betales over huslejen, via en vedligeholdelseskonto eller hensættelser i boligforeningen.

Du skal desuden have retten til at lave istandsættelser i din bolig. Reglerne herom ligger inden for råderetten - læs mere om råderetten her.

Få godkendt dine istandsættelser
Kontakt altid dit lokale ejendomskontor eller afdelingskontoret inden du går i gang med dine istandsættelser. Så er du sikker på at alle krav er opfyldt, og at du ikke mangler en godkendelse.

Husk desuden altid at gemme dokumentation for det arbejde du får udført.

Find mere information her:

 

 BK 3496 2258