Inden du går i gang

Giv besked til dit ejendomskontor eller afdelingskontor inden du går i gang.

Husk at undersøge:

  • Hvad er reglerne for at bygge om i boligen?
  • Kan jeg få godtgørelse for mine forbedringer, når jeg flytter?
  • Kan jeg låne af afdelingen til at bygge om i boligen?

Du kan få svar på de fleste af dine spørgsmål ved at læse folderen Indret dig som du vil og ellers kan du tage kontakt til dit ejendoms- eller afdelingskontor.

Er du allerede gået i gang eller færdig med dit byggeprojekt?

Anmeld forbedringer, du selv har betalt, til dit afdelingskontor. Det kan give dig mulighed for godtgørelse, når du flytter.

Hvis du ikke har anmeldt din ændring af boligen, og ændringen er uhensigtsmæssig i forhold til kommende beboere, kan du blive opkrævet et beløb til reetablering ved fraflytning.

Husk at oplyse afdelingskontoret om dit byggeprojekt

Er der tale om en forandring f.eks. nedtagning af en skillevæg mellem stue og værelse, skal vi blot registrere ændringen af boligens rumantal.

Enkelte arbejder kan ikke godkendes. For eksempel hvis kommunen kun har godkendt opsætning af én type udestue, og du vil opsætte en anden type, vil du få afslag.