Vedligeholdelse af min bolig

Der er 2 ordninger:

  1. A-ordningen - her betaler du selv for den løbende vedligeholdelse, når den er påkrævet
  2. B-ordningen - her har du en vedligeholdelseskonto

Hvilken ordning du har står i dit vedligeholdelsesreglementet, som du kan se på dit boligselskabs hjemmeside under Afdelinger.

Kontoens rådighedsbeløb fremgår af din huslejeindbetaling og din årlige huslejevarsling, hvis du har en B-ordning. Læs om A- og B-ordningen.

Reparationer

Drypper vandhanen, løber toilettet eller er ruden gået i stykker? Henvend dig til boligafdelingens ejendomsfunktionær.

Din boligafdeling vedligeholder installationer som for eksempel:

  • el og ventilation
  • køleskabe
  • komfurer og vaskemaskiner, der er installeret af boligafdelingen og hører til boligen

Istandsaettelse