Sådan undgår du fugt og skimmelsvamp

Sådan undgår du fugt og skimmelsvampe

  • Fugt er årsag til skimmelsvamp. Luft ud 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 5-10 min. og følg de andre råd om udluftning.
  • Undersøg om der er kuldebroer - det kan der især være ved vinduer og døre. Hvis du har mistanke herom - kontakt din ejendomsinspektør.
  • Sørg for at varme alle rum op i kolde perioder.
  • Fjern materialer, der har været udsat for skimmelsvampevækst og sørg for hurtig udbedring af vandskader. 
  • Stil ikke møbler op ad kolde ydervægge - det kan give mug på væggene. 

 

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der fremkommer i boliger, når der er  fugtigt, og de har noget at leve af eksempelvis tapet, støv mm.

 

Mindre områder af skimmelsvampe

Får du skimmelsvamp på grund af forkert brug af din bolig, f.eks. hvis du varmer for lidt op og lufter for lidt ud, har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. 

Følg derfor de 10 gode råd og undgå fugt og skimmel.

Hvis der er tale om mindre pletter af skimmelsvampe, f.eks. på vægge, gulve , lofter eller i fuger på badeværelset, kan du selv vaske angrebene væk, f.eks. med Protox Hysan, Rodalon eller Klorin. Men husk også samtidig at fjerne årsagen til skimmelsvamp - nemlig fugt!

Større områder med skimmelsvampe

Større områder med skimmelsvampe skal du være påpasselig med. Det tyder på stor fugtighed i boligen, eventuelt fra bygningen, og du skal henvende dig til ejendomsfunktionæren eller afdelingskontoret.

Læs mere om hvordan du undgår skimmelsvampe og håndterer skimmelsvampeangreb og hvilken betydning skimmelsvampe har for din sundhed.