De nye regler

Pr. 1. oktober 2016 indføres et loft for, hvor meget du månedligt kan modtage i offentlig forsørgelse. Hvis du eller din partner modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp, risikerer du/I at blive påvirket af kontanthjælpsloftet.

Du risikerer at få reduceret din boligstøtte eller særlige støtte, hvis beløbet for din samlede offentlige støtte rammer kontanthjælpsloftet. Loftet er fastsat individuelt og varierer alt efter om du er enlig forsørger, er gift osv.

Du kan læse mere om reglerne på borger.dk

225-timers-reglen

Ud over kontanthjælpsloftet, har regeringen også genindført 225-timers-reglen, fra d. 1. oktober 2016. Reglen betyder, at du som kontanthjælpsmodtager skal kunne dokumentere, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde mindst 225 timer om året - svarende til omkring 6 uger.

Reglen omfatter alle undtagen de kontanthjælpsmodtagere, som kommunen vurderer, ikke er i stand til at arbejde.

Du kan læse mere om 225-timers-reglen på borger.dk