Boligstøtte

Husk at søge boligstøtte

Når du bor til leje, har du mulighed for at få tilskud til huslejen fra Udbetaling Danmark. Tilskuddet kaldes boligstøtte. 

Hvor meget du får i boligstøtte afhænger blandt andet af:

• Antal af voksne og børn på adressen 
• Boligens størrelse 
• Huslejens størrelse 
• Din husstandsindkomst

Du er selv ansvarlig for at søge boligstøtten, som du skal søge hos Udbetaling Danmark.

Boligstøtten udbetales den første hverdag i måneden, og du kan få boligstøtte fra den 1. i måneden, efter du har søgt. Flytter du ind i en ny bolig og søger du boligstøtte inden du har boet i boligen i en måned, så får du boligstøtte med tilbagevirkende kraft  fra indflytningstidspunktet.  Du skal have anmeldt din flytning til folkeregistret, før Udbetaling Danmark kan behandle din ansøgning.

Du kan læse mere om boligstøtten i denne pjece fra BL.

Ændringer i dine forhold

Du har pligt til at oplyse kommunen, når der sker ændringer i dine forhold, fordi ændringerne kan have en betydning for, om du skal have mere eller mindre i boligstøtte. Det kan for eksempel være en ændring af antal af medlemmer i husstanden

Hvis du ikke oplyser om ændringerne, kan du risikere, at du skal betale den boligstøtte tilbage, som du ikke har været berettiget til.

Få hjælp til boligstøtte

Det kan virke uoverskueligt at søge boligstøtte, så hvis du har brug for hjælp, så bed en sagsbehandler i kommunens borgerservice om hjælp til at udfylde ansøgningen.  Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon nr. 70 12 80 63. 

Du kan også læse mere om boligstøtte på beboerbladets hjemmeside  eller på www.borger.dk.

Boligstoette

Læs mere om boligstøtten på www.borger.dk