Økonomisk støtte

Du kan søge om økonomisk støtte hos kommunen til nogle forskellige ting, hvis du opfylder en række betingelser.

Hvordan ansøger jeg kommunen om støtte?

Du kan ansøge kommunen både mundtligt og skriftligt. Det er bedst at gøre det skriftligt, så har du dokumentation på din ansøgning. Kommunen skal altid lave en konkret og individuel vurdering af din ansøgning, og du har krav på at få en skriftlig afgørelse.

Hvad, hvis jeg er uenig og ønsker at klage over afgørelsen?

Du har 4 uger til at klage over afgørelsen. Du skal sende din klage til kommunen og den afdeling, der har truffet afgørelsen.

Kommunen skal behandle din klage og beslutte, om den vil give dig medhold eller om den vil fastholde afgørelsen. Fastholder kommunen afgørelsen, sender den klagen videre til næste klageinstans.