Beboerdemokrati

Hvordan får jeg indflydelse og hvad er beboerdemokrati?

Som beboer styrer du, sammen med dine naboer, din boligafdeling.  

Du og din nabo har indflydelse

Du er med til at bestemme, hvad der sker i din boligafdeling.

Hvad skal pengene bruges til næste år? På det årlige afdelingsmøde besluttes det om for eksempel legepladsen skal renoveres. Om der skal være sommerfest eller indkøbes en fælles trillebør.

Du skal blot stille forslag om det på mødet til afdelingsbestyresen.

Hvad er en afdelingsbestyrelse?

En afdelingsbestyrelse vælges af dig og din nabo og varetager dine interesser, kommunikationen med Boligkontorets medarbejdere, boligorganisationen og ejendomsfunktionærer i boligafdelingen.

Bestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde.

Kan jeg komme i afdelingsbestyrelsen og hvordan vælger man medlemmerne til afdelingsbestyrelsen?

Ja - du kan også opstille til afdelingsbestyrelsen på afdelingsmødet ved blot at udtrykke dit ønske. På mødet vælges medlemmerne til bestyrelsen i din boligafdelingen efter hvem der får flest stemmer. 

Afdelingsbestyrelserne ledes af organisationsbestyrelserne

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og alle dens afdelinger.  Her ligger ansvaret for boligorganisationens økonomi og drift som for eksempel udlejning. 

Flertallet i denne bestyrelse skal bestå af beboere, og tit kommer medlemmerne af denne bestyrelse fra boligorganisationens egne afdelinger.