Lokalråd

Boligkontoret Danmark har en lang tradition for demokratisk indflydelse og erfaringsudveksling mellem vores medlemmer. Denne erfaringsudveksling foregår bl.a. i de 6 lokalråd der findes i Boligkontoret.

Lokalrådsmøderne

Boligkontorets lokalråd er tilknyttet hvert afdelingskontor. Alle boligselskaber kan sende repræsentanter til lokalrådet, der drøfter lokale forhold, udveksler erfaringer og skaber lokale netværk. Til lokalrådsmøderne deltager også de lokale forretningsførere og repræsentanter fra vores direktion og formandskab.

Hvert lokalråd indstiller en lokal kandidat til valg på repræsentantskabsmødet, og rådene vælger to medlemmer til Boligkontoret Danmarks to udvalg.

Lokalrådene holder 2 møder årligt.