Udvalg

Hos Boligkontoret Danmark har vi en række udvalg, der fungerer som sparring for vores medarbejdere og forbereder beslutninger i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet.

Udvalgsmedlemmerne udpeges af lokalrådene
Alle lokalråd udpeger to repræsentanter til hvert udvalg, som også har to repræsentanter fra hovedbestyrelsen.

Her kan du se alle vores udvalg og deres arbejdsområder.