Styrk samarbejdet med kommunen

Den boligsociale gruppe kan bistå med faglig rådgivning om, hvordan et strategisk samarbejde med kommunerne på det boligsociale område kan skrues sammen. Det kan eksempelvis handle om anvisning og opfølgning på socialt udsatte beboere, om boligplacering og integration af flygtninge eller om igangsættelse af boligsociale projekter i afdelinger med mere komplekse udfordringer.


Vi tilbyder desuden at foretage systematisk ”boligsocial overvågning” af jeres afdelinger med over 80 lejemål. Det består i en analyse af en række boligsociale nøgletal, der tilsammen giver et billede af, om der er grund til at drøfte begyndende sociale ubalancer i afdelingerne med kommunen.


Boligkontoret Danmark har udarbejdet en skabelon til en udlejningsaftale, der kan anvendes af medlemmerne som grundlag for et forpligtende samarbejde på det boligsociale område, herunder om boligplacering af flygtninge.


Kontakt Katja Giebel på 73 76 21 42 eller 30 56 18 34 og via mail kagi@bdk.dk.