Kurser

 

Kursusudbuddet for 2. halvår 2018 er nu offentliggjort - der er løbende tilmeldingsfrist til de forskellige kurser.

På undersiderne kan du tilmelde dig og læse mere om de de forskellige kurser, Boligkontoret Danmark tilbyder sine medlemmer. Vi skelner mellem basiskurser og supplerende kurser.

Basiskurser er grundlæggende viden, som er nyttig for alle bestyrelsesmedlemmer enten på organisations- eller afdelingsniveau.

Supplerende kurser er kurser, som tilbydes for at dække yderligere behov, fx. omkring byggesager, dirigentens rolle eller lign.

Skulle din bestyrelse have et behov, som ikke er dækket af de eksisterende kurser, er du velkommen til at kontakte Boligkontoret Danmarks kursusfunktion på kursus@bdk.dk eller tlf. 73 76 21 69.