Basiskurser

 

For afdelingsbestyrelser

Introduktion til afdelingsbestyrelsen

På denne introduktionsaften hjælper vi dig med at få overblikket over din rolle som afdelingsbestyrelsesmedlem. Du får viden om Boligkontoret Danmark, afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetencer, organiseringen af et boligselskab, lovgivningen, afholdelse af møder mm.

 

Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde

Dette kursus er en overbygning til kurset ”Introduktion til afdelingsbestyrelsen”. Kurset går mere i dybden med afdelingsbestyrelsens daglige arbejde og hvilke regler og love, der skal overholdes.

Forstå dit budget

Dette kursus giver dig grundlæggende viden om budgettet for din boligafdeling. Du får indblik i, hvordan budgettet udarbejdes, nettokapitaludgifter, faste og offentlige udgifter samt hvilke udgifter beboerne og afdelingsbestyrelsen har indflydelse på.

Afdelingens drift

På kurset introduceres du til den daglige drift af en boligafdeling, herunder effektiv drift, udbud og indkøb samt digitalisering. Du vil også få viden om redskaber til at organisere driften, herunder serviceaftaler, budgetkontrol, markvandring, årshjul og aktivitetslister.

 
 

For organisationsbestyrelser

Økonomi for organisationsbestyrelser

På dette kursus får du et overblik over boligselskabets økonomi og sammenhængen mellem boligafdelinger, boligselskabet og Landsbyggefonden.