Afdelingens drift

Formål

Kurset er for bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil arbejde med afdelingens drift og se på effektiv udnyttelse af huslejekronerne. Kan arbejdet fx organiseres på en anden måde, eller kan der spares penge ved indkøb? Du introduceres til den daglige drift af en boligafdeling, herunder effektiv drift, udbud og indkøb samt digitalisering. Du vil også få viden om redskaber til at organisere driften, herunder serviceaftaler, budgetkontrol, markvandring, årshjul og aktivitetslister

Indhold

Du får på kurset kendskab til:
• Hvorfor effektiv drift?
• Fordele ved drift på tværs af afdelinger
• Udbud og indkøb
• Digitalisering – herunder elektronisk syn
• Serviceaftaler
• Budgetkontrol
• Markvandring og markvandringsskema
• Årshjul
• Aktivitetslister og arbejdsplaner

Ved afslutning af kurset modtages et diplom, som bevis på den opnåede læring.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig både til nye og eksisterende medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Dette er et basiskursus, som alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i.

 

Dato og lokalitet for afholdelse

Kurset afholdes på hverdagsaftener kl. 17-20.

Dato Sted Underviser Tilmeldingsfrist  Tilmelding  Kursusnummer
 07.11.2017  Sivlandvænget 27B, store mødelokale
 5260 Odense S
 Jørgen Slangerup
 Driftschef
 29.10.2017  Lukket  BB32
 04.12.2017  Fælleslokalet, Baldersvej 36, 6000 Kolding  Jørgen Slangerup
 Driftschef
 19.11.2017  Klik her  BB37

Der planlægges også kurser for bestyrelserne tilhørende afdelingskontorerne i Ribe og Silkeborg. Så snart kurserne er fastlagt, vil de fremgå her på siden.

Tilmelding 

Du tilmelder dig, ved at klikke på "klik her" i tabellen ovenfor. Sørg for at have aftalt med din afdelingsbestyrelses- eller organisationsbestyrelsesformand, at du deltager på kurset, så I er sikre på, at der er sat penge af til det i budgettet.

Pris

Pris pr. deltager: 500 kr.
Minimum deltagerantal: 6
Maximum deltagerantal: 16

Du skal ikke betale for kursusdeltagelsen af egen lomme. Som regel er der afsat penge til deltagelse i kurser i boligafdelingens eller boligorganisationens budget. Tal med din formand inden du tilmelder dig.