Introduktion til afdelingsbestyrelsen

Formål

Arbejdet i afdelingsbestyrelsen kan gribes an på mange måder. Du er med til at bestemme, hvilke opgaver der er vigtige, og hvordan du vil lægge indsatsen. På denne introduktionsaften hjælper vi dig med at få overblikket over din rolle som afdelingsbestyrelsesmedlem. Du får viden om Boligkontoret Danmark, afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetencer, organiseringen af et boligselskab, lovgivningen, afholdelse af møder mm. 

 

Indhold

Du får på kurset kendskab til:
 • Boligkontoret Danmark som organisation
 • Samarbejdspartnere på afdelingskontoret
 • Den boligsociale opgave 
 • Hvilke muligheder skal beboerne have i din boligafdeling?
 • Modtagelse af nye beboere
 • Bestyrelsen og afdelingens hjemmeside
 • Afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence
 • Forventninger til afdelingsbestyrelsen
 • Afdelingens drift, markvandringen og budgettet
 • Et godt miljø med beboeraktiviteter og fælles ansvar for området
 • Bestyrelsesarbejde – inddragelse og demokrati
 • Forretningsorden
 • Strategi for at inddrage beboerne i aktiviteter
 • Inspiration og viden på kurser og workshops

 

Ved afslutning af kurset modtages et diplom, som bevis på den opnåede læring.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig både til nye og eksisterende medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Dette er et basiskursus, som alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i.

 

Dato og lokalitet for afholdelse

Kurset afholdes på hverdagsaftener kl. 17-20.

                                                                                                                                      

 Dato  Sted  Underviser  Tilmeldingsfrist  Tilmelding  Kursusnummer
 25.01.2018  Ved skrænten 4, mødelokalet
 8600 Silkeborg
 Anita Dideriksen
 Chefkonsulent
 01.01.2018  Klik her  BB16

OBS: Kurset i Hillerød henvender sig bestyrelsesmedlemmer under afdellingskontorerne i Helsingør, Hillerød, Holte og Allerød.

Tilmelding 

Du tilmelder dig, ved at klikke på "klik her" i tabellen ovenfor. Sørg for at have aftalt med din afdelingsbestyrelses- eller organisationsbestyrelsesformand, at du deltager på kurset, så I er sikre på, at der er sat penge af til det i budgettet.


Pris

Pris pr. deltager: 500 kr.
Minimum deltagerantal: 6
Maximum deltagerantal: 16

Du skal ikke betale for kursusdeltagelsen af egen lomme. Som regel er der afsat penge til deltagelse i kurser i boligafdelingens eller boligorganisationens budget. Tal med din formand inden du tilmelder dig.