Økonomi for organisationsbestyrelser

Formål
På kurset får du et overblik over boligselskabets økonomi og sammenhængen mellem boligafdelinger, boligselskabet og Landsbyggefonden.

Indhold
Du får viden om:
• Kompetence- og rollefordelinger
• Lejemålsenheder, administrationsbidrag og fondsdannelser
• Kapitalforvaltning og finansiering
• Regnskab, benchmarking, nøgletal og egenkontrol
• Udgiftsarter, balanceposter, henlæggelser og vedligehold
• Forvaltningsrevision og styringsdialog

Ved afslutning af kurset modtages et diplom, som bevis på den opnåede læring.


Målgruppe
Kurset henvender sig både til nye og eksisterende medlemmer af organisationsbestyrelserne. Dette er et basiskursus, som alle organisationsbestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i.


Dato og lokalitet for afholdelse

 Dato og tid  Sted  Underviser  Tilmeldingsfrist  Tilmelding  Kursusnr.
 15.11.2018
 Kl. 17-20
 Røjelskær 15, 2. sal,
 2840 Holte
 Teit Svanholm, forretningsfører  31.10.2018  Klik her  BB31-18

 

Pris
Pris pr. deltager: 500 kr.
Minimum deltagerantal: 6
Maximum deltagerantal: 16

Du skal ikke betale for kursusdeltagelsen af egen lomme. Som regel er der afsat penge til deltagelse i kurser i boligafdelingens eller boligorganisationens budget. Tal med din formand inden du tilmelder dig.