Solceller

Egenproduktion af grøn strøm 

Investering i et solcelle-anlæg til produktion af klimavenlig strøm er CO2-neutralt og understøtter boligafdelingens grønne profil. Desuden skaber det en større grad af selvforsyning. 

Solceller har en tilbagebetalingstid på ca. 11-12 år og en levetid på minimum 25 år. Det giver omkostningsfri egenproduceret strøm i mere end 10 år. 

 

Overvej afdelingens energiforbrug

Energitjenesten anbefaler, at man laver en grundig analyse af afdelingens energiforbrug, inden man investerer i solceller. Nogle boligafdelinger vil spare mere energi og flere penge ved at investere i alternative energibesparende tiltag. Rådfør jer derfor med en energikonsulent eller med Boligkontorets byggeafdeling.

 

Mulighed for støtte 

EU har godkendt den danske støtteordning frem til 2016. Almene boligorganisationer kan søge støtte til at sælge overskuds-el til el-nettet til et forhøjet pristillæg, hvis den samlede effekt af solcelleanlægget ikke overstiger 6 kW pr. husstand. Ansøgningspuljen er på i alt 80 MW og støttemidlerne tildeles efter først til mølle. Ansøgning sker på Energinet.dk. Inden ansøgningen skal et tilbud indhentes. 

 

Ansøgningsfrister

15. marts - 31. maj 2015: Ansøgningsrunde for 2015-puljen = 60 MW

1. okt. - 31. okt. 2015: Ekstra ansøgningsrunde, hvis 2015-puljen ikke er opbrugt

1. feb. - 31. maj 2016: Ansøgningsrunde for 2016-puljen = 20 MW

1. sept. - 31. okt. 2016: Ekstra ansøgningsrunde

 

Hvordan fungerer den nye støtteordning?

Støtteordningen er baseret på time-for-time-forbrug. Det betyder at man ikke kan lagre strømmen fra solcelle-anlægget. Derfor er det vigtigt at dimensionere anlæggets størrelse til ejendommens tomgangsforbrug (belysning i fællesområderne, ventilatorer, diverse pumper, elevator m.m.).

 

 

 

 

Solceller BK 3634 1024