Interesseret - hvordan gør vi

Hvilke forhold skal være til stede for at etablere solceller?

• Tagfladen skal have en korrekt orientering mod solen. Mod syd er ydelsen størst, men det kan måske betale sig at orientere mod vest eller øst, hvis forbruget er størst i formiddags- og eftermiddagstimer.

• Tagets hældning skal være mellem 15 og 60 grader, optimalt 45 grader. Tagfladen skal desuden være tilstrækkelig stor. 

• Solcelleopsætning er mest rentabelt, hvis taget alligevel skal skiftes eller renoveres. Opsætning af stillads kan være dyrt, og derfor er det hensigtsmæssigt at kombinere opsætning af solceller med andet tagarbejde. Undersøg prisen på stillads/opsætning inden I begynder. 

• Der bør ikke være træer, bygninger, skorstene eller andet, som skygger på tagfladen.

• Der skal være plads til at placere anlæggets vekselstrømsomformer indendørs og indenfor kort afstand af anlægget. Vekselstrømsomformeren producerer en brummen og bør ikke stå i et beboet rum.

• Der kan være forbud eller restriktioner i lokalplanerne (glanstal/ refleksion/ tagmaterialer, fredning), som muliggør opsætning. Kontakt derfor kommunen, og undersøg forholdene på jeres ejendom. 

 

Finansiering

Afdelingen skal selv finansiere solcelleanlægget. Midlerne til anlægget skal findes i samarbejde med driftschefen og afdelingsbestyrelsen, som kan undersøge låne- og fondsstøttemuligheder. Investeringen skal godkendes på et afdelingsmøde og kan bl.a. dækkes af et tilskud fra afdelingens trækningsretsmidler samt et dispositionsfondslån.

 

Hvem skal kontaktes?

• Kontakt en (uafhængig) rådgiver med forstand på solcelleanlæg til almene boliger.

• Efterspørg altid en beregnet årlig forventet (garanteret) elproduktion (kWh/år)
baseret på solindstrålingen i området, den faktiske placering, evt. skyggegivere samt
systemtab i anlægget.

• Kontakt i samarbejde med rådgiveren jeres net-selskab og undersøg priser for tilslutning til el-net, priser på målerleje og om net-selskabet opkræver et rådighedsgebyr. Disse omkostninger kan have stor indflydelse på økonomien i solcelle-anlægget.

• Kontakt kommunen og undersøg om der er forbud eller restriktioner i lokalplaner, som kan hindre opsætning (fx krav til glanstal, refleksion, tagmaterialer etc.)

• Kontakt jeres forsikringsselskab og hør om der er uforudsete forhold, som kan påvirke økonomien etc.

• Ansøg om forhøjet afregning på Energinet.dk. Ansøgningen skal indeholde
et tilbud på et solcelleanlæg eller et udbudsgrundlag. Læs mere på Energinet.dk

Opsætning af solceller skal godkendes på et afdelingsmøde og udføres i samarbejde med afdelingskontoret og Boligkontoret Danmarks driftschef. Kommunen skal i nogle tilfælde godkende opsætningen af det påtænkte solcelleanlæg.

 

Læs mere:

om nettomålerordningen og solceller i almene boliger hos BL: se her