Modtagelse af flygtninge

Flygtningesituationen er i disse år et centralt politisk emne for både Danmark og resten af Europa. Presset på indkvarteringsmuligheder og permanent bosætning stiger, og det giver også et pres på den almene sektor for at finde løsninger i samarbejde med landets kommuner. Det stiller større krav til vores medlemmer og derfor har Boligkontoret udarbejdet en vejledning, der skal sikre at vores medlemmer får de rette redskaber til at håndtere henvendelser fra kommunen i forbindelse med placering af flygtninge.

Redskaber

Flygtninge