TASK FORCE

- BEDRE OG BILLIGERE DRIFT

Med Task Force får alle Boligkontoret Danmarks medlemmer hjælp til at sikre den bedste service og billigst mulige husleje til beboerne. Task Forcens vigtigste opgave er at analysere boligorganisationens driftsfakta og derudfra udarbejde en handlingsplan til brug i bestyrelserne. Handlingsplanen laves i samarbejde med de lokale medarbejdere på afdelingskontoret og i driften. Resultatet bliver, at hver enkelt boligorganisation får forelagt en faktabaseret handlingsplan med konkrete forslag til, hvordan alle boligafdelinger frem i mod 2020 vil kunne opnå den bedste og billigste service i driften.

Læs brochuren her.

Task Force Brochure