Vurdering af boligafdelingen

På en skala fra A til E giver Boligkontoret Danmarks rating et hurtigt overblik over boligafdelingens tilstand

Hvorfor bruge karakterbogen?
Boligselskabets bestyrelse og vores medarbejdere får med vores rating rettet fokus mod boligafdelinger, der kræver særlig opmærksomhed. Revisorerne bruger i stigende grad bedømmelsen ved den lovpligtige revision af boligafdelingernes regnskaber.

Hvad vurderes med karakterbogen?
Boligafdelingen får en vurdering i forhold til:

  • huslejeniveau
  • udlejning
  • fraflytninger
  • vedligeholdelsesstand og
  • økonomisk situation, herunder opsparing til vedligeholdelsesarbejder

Hvordan udregnes karakteren?
For hvert parameter gives et tal mellem 1 – 5, og summen omregnes til boligafdelingens rating ud fra ud fra karakterskalaen A – E, hvor A er bedst og E er dårligst:

  • A = God
  • B = Over middel
  • C = Middel
  • D = Under middel*
  • E = Dårlig**

* Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver sjette måned.

**Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned.

Vil du vide mere om rating?

Kontakt økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk, bega@bdk.dk, tlf. 73 76 21 75