Boligsociale projekter

Boligsociale helhedsplaner

En boligsocial helhedsplan er en 4-årig indsats i boligområder med komplekse boligsociale udfordringer. Indsatsen er støttet af Landsbyggefonden og gennemføres i samarbejde med kommunen.

Boligkontoret Danmark bistår i boligsociale helhedsplaner i

  • Nakskov
  • København
  • Espergærde
  • Kolding
  • Skanderborg
  • Kokkedal
  • Viborg

Startboligprojekter

En startbolig er en bolig forbeholdt unge mellem 18 og 24, der har brug for støtte til at bo i egen bolig og få en god hverdag. Der tilknyttes en social vicevært, der skal hjælpe de unge med eks. at holde styr på deres økonomi, fastholde dem i job eller uddannelse og opbygge sociale relationer.

Et startboligprojekt kan løbe op til 15 år, og er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Projektmidlerne gives til almene boligselskaber, der ønskede at udpege en andel af deres ungdomsboliger til såkaldte ”startboliger”.

Boligkontoret har fået midler til et 15-årigt startboligprojekt i Hareskov-Værløse Andelsboligforening.

Projektet startede i 2013.

Nye veje i lokalområdet

I 2014 indgik Søllerød Almene Boligselskab et samarbejde med Rudersdal Kommune om et 2 årigt boligsocialt projekt i afdelingen Egevang Nord. Projektets formål er at øge trivslen og det sociale fællesskab blandt beboerne med udgangspunkt i en britisk metode kaldet ”5 veje til et sundt liv”.
Projektet er finansieret af Rudersdal Kommune og Socialministeriet. Boligkontoret Danmark har fundraiset og ydet faglig sparring til projektledelsen.

Projektet udløber sommeren 2016.