Kom tættere på en bolig

I 10 af vores 58 boligorganisationer er der aftalt fleksibel udlejning, der giver fortrinsret på den eksterne venteliste for boligsøgende, der opfylder kriterier aftalt mellem kommunen og boligorganisationen.

Kriterierne er forskellige og prioriteret i hver aftale, så for eksempel Pendler ind i kommunen typisk kommer kommer før Ung.

Pendler ind i kommunen

Hvis du har fast beskæftigelse – almindeligvis mindst 25 timer - eller hvis du er under uddannelse, kan du komme frem i køen i nogle kommuner med fleksibel udlejning. 

I arbejde

Hvis du har fast tilknytning til arbejdsmarkedet kan du i boligselskabet DVB Købehavn komme frem i køen til nogle boligområder.

Ung

Du kan skrive dig gratis op til en ungdomsbolig eller et kollegieværelse. Afkryds ungdomsbolig i vores boligsøgning. Du skal være under uddannelse eller have et særligt boligbehov.

50 år+

Er du over 50 år med tilknytning til lokalområdet, kan du med fleksibel udlejning komme frem i køen til en almindelig lejebolig (familiebolig). 

Nedenstående boligtyper er forbeholdt ældre.

Seniorboliger – eller ældreegnede - familieboliger for 55 år+

Seniorbofællesskab - vi har seniorbofællesskaber på Fyn og i Nordsjælland

Ældreboliger - henvend dig til kommunen, som anviser til ældreboliger.

Ældre eller handicappet

Ældreboliger anvises af kommunen, hvor du skal henvende dig. Seniorboliger og seniorbofællesskaber er også forbeholdt ældre.

Bor du allerede i en almindelig almen lejebolig, og er ældre eller handicappet, kan du få fortrinsret til en bolig i din egen boligafdeling. Det kræver, at den ledige bolig ”adgangs- og indretningsmæssigt er mere velegnet” end den bolig, du bor i. Du kan henvende dig til vores afdelingskontor om denne mulighed.

Børnefamilie

Enlige/familier med børn har i nogle boligorganisationer fortrinsret til de større boliger.

Er du lige blevet skilt og har barn i lokalområdet?

Hvis du bor i kommunen og er blevet skilt, separeret eller har fået samlivsophævelse, kan du indenfor et år komme frem i køen efter fleksibel udlejning. Det kræver, at du har ret til samkvem med et barn i lokalområdet.

Det gælder kun i nogle kommuner.

Er du lige blevet skilt og har barn i boligorganisationen?

Er du blevet skilt, separeret eller har fået samlivsophævelse og flytter fra boligorganisationen, har flere organisationer besluttet, at du indenfor et år kan komme foran i køen til en bolig. Det kræver, at du har et barn under 18 år, der bor hos din tidligere samlever.

Ældrepetqanquehkolonne

Personer på 50 år + og pernsionister har flere muligheder for at få en bolig i områder med et godt socialt fællesskab