Log ind til alt om din boligopskrivning

Er du oprettet til at logge ind digitalt?

Log dig ind her

Med din personlige kode kan du ændre og se en række oplysninger:

- Ændre din opskrivning til boliger
- Ændre dine oplysninger om mail og telefon
- Se placering på venteliste
- Se boliger du er skrevet op til og de boligtilbud du har fået
- Se oversigten over dine betalinger