Når du får tilbudt en bolig

Boligtilbud på e-mail eller med brev

Har du tilmeldt dig vores digitale service, får du tilbudt ledige boliger via en e-mail med link til hjemmesiden, hvor du logger ind. Her kan du med det samme krydse af, om du tager imod tilbuddet eller afviser. Det er hurtigt og nemt.

Modtager du tilbud med brev, skal du tilbagesende svarbrevet underskrevet hurtigst muligt eller kontakte vores afdelingskontor. På hjemmesiden kan du logge ind med koden i dit tilbudsbrev og tilmelde dig vores digitale service med tilbud på mail og besked via sms.

Flere får tilbudt boligen samtidigt

Vi tilbyder boligen samtidigt til et sted mellem 10 og 25 boligsøgende afhængigt af, hvilken bolig der er ledig. Det sker for at få boligen udlejet hurtigst muligt.

I tilbuddet er der almindeligvis kontaktoplysning til beboeren eller viceværten, så du kan se boligen.

Hjælp os – svar hurtigt

Du har normalt 5 dage til at svare på vores tilbud - det kan variere og være med længere frist. Jo hurtigere du svarer, jo hurtigere kan vi udleje boligen. Via mail og vores hjemmeside er det hurtigt og nemt for dig at enten modtage eller afvise boligtilbud. Din accept af at overtage boligen sker, når du svarer ja til tilbuddet. 

Siger du nej, beholder du din plads som aktiv

Når du takker nej til en bolig, beholder du din plads som aktiv på listen. Har vi sendt 3 tilbud (dette kan variere afhængig af boligorganisation) uden at få svar, sender vi dig en mail eller et brev om, at vi stiller dig i bero (passiv). Det sker for at undgå unødig forsinkelse af udlejningen.

Stil dig i bero, hvis du ikke vil have tilbud

Vil du vente med at flytte, skal du stille dig i bero (passiv). Det er lettere for dig og for os. Er du sat i bero, beholder du din plads og rykker frem, som var du aktiv på ventelisten.

Når du igen melder dig aktiv, får du atter sendt tilbud. På hjemmesiden kan du logge ind og skifte status fra aktiv til bero og omvendt.

Få kun tilbud, hvis du søger særlige boliger

Søger du udelukkende nogle bestemte boliger – fx stuelejligheder eller rækkehuse – beder vi dig kontakte afdelingskontoret. Så registrerer vi dine særlige ønsker, og sender dig kun tilbud på de ønskede boliger.

Vigtigt - skriv dig op igen, når du får en bolig

Tager du imod tilbuddet og flytter ind i en bolig, nulstilles du på ventelisten. (I nogle boligorganisationer bevarer du ancienniteten fra du blev skrevet op, og bliver stillet endnu bedre på den interne venteliste.)

Du bør straks skrive dig op igen til andre boliger i boligorganisationen. Denne gang er du på den interne venteliste og får hurtigere tilbudt boliger, og kan komme ind i de mest attraktive boliger, idet du samtidig afgiver den bolig, du bor i.

Du skal bo 2 år (karenstid) – i nogle boligområder kortere tid - i din bolig, før du kan benytte den interne venteliste og flytte til en anden bolig.

Tastaturhkolonne

Benyt vores digitale service. Det er er hurtigt at modtage boligtilbud, og nemt at svare.

Læs betingelserne for kommunikation pr. e-mail.