Den almindelige (eksterne) venteliste

Hver af Boligkontorets 58 boligorganisationer (boligselskaber/boligforeninger) har en ekstern venteliste, hvor du bliver skrevet op til en af vores almindelige lejeboliger. Det er her langt hovedparten skriver sig op i en eller flere boligorganisationer.

Alle over 15 år kan her blive skrevet op, og mange bruger opskrivningen som en forsikring, man kan benytte senere.

Skal du indenfor et par år bruge en bolig i et boligområde med lang ventetid, kan du måske benytte fleksibel udlejning eller en af de andre muligheder for at komme frem i køen.

Vi følger udelukkende ventelisterne, og du får tilbudt en bolig, når dit nummer er blandt de øverste på listen. Til boliger med lang ventetid skal du skrive dig op i god tid.

Vi har i alt over 25.000 boliger med alle boligtyper og huser omkring 50.000 beboere. Knap en million indbyggere bor i landets 480.000 almindelige almene lejeboliger.

Etagealtanerhkolonne

Knap en million bor i landets 480.000 almene familieboliger.