Fleksibel udlejning – frem i køen

Du kan komme frem i køen til en bolig i boligområder, hvor boligorganisationen og kommunen har aftalt fleksibel udlejning, og du opfylder et af kriterierne. Fortrinsretten gælder særlige grupper og kriterierne er et eller flere fra denne liste:

  • pendlere med arbejde i kommunen
  • folk i arbejde
  • unge
  • folk under uddannelse
  • 50 år +
  • skilsmissefamilier med børn
  • forældre med samkvemsret til barn i lokalområdet
  • familier med børn kan have fortrinsret til større boliger. (Aftalt med kommunen, men ikke fleksibel udlejning.)

Kriterierne er forskellige og prioriteret i hver aftale mellem kommune og boligorganisation, så for eksempel pendlere typisk kommer før unge. 

Fleksibel udlejning - hvordan gør jeg?

Kontakt vores afdelingskontorer og hør om du opfylder de lokale boligafdelingers kriterier for at blive skrevet på listen med fleksibel udlejning.

Fleksibel udlejning benyttes til at få flere beboere med økonomiske eller uddannelsesmæssige ressourcer ind i boligområderne.

Toghkolonne

Pendlere, der arbejder i kommunen, har i de fleste tilfælde fortrinsret blandt boligsøgende i fleksibel udlejning.