Intern venteliste – først i køen

Beboere i boligorganisationen, der er skrevet op på ventelisten, kommer før andre, når de samtidig afgiver deres bolig (oprykningsret). Derfor bliver der altid en bolig til ventelisten, når en anden bolig bliver ledig,

a)    Beboere i boligafdelingens boliger kommer før alle andre. Ældre og handicappede beboere har særlige muligheder.

b)    Beboere i boligorganisationens boliger (selskabet/foreningen) kommer før personer opskrevet på den almindelige (eksterne) venteliste.

Som beboer får du tilbudt en bolig, når dit nummer er blandt de øverste på den interne venteliste.

Kom på den interne venteliste

Som beboer skal du skrive dig op ved at logge ind med NemID og oplyse dit CPRnummer Det sikrer, at du kommer på den interne venteliste. Eller du kan kontakte dit afdelingskontor for at blive skrevet på den interne venteliste.

Er du skrevet op via log ind som almindelig boligsøgende, kan du ikke være sikker på at være på den interne venteliste.

Som udgangspunkt kan du ikke skrive dig op på den interne venteliste, når du bor i en ungdomsbolig. Enkelte boligselskaber kan dog have besluttet, at det er muligt. Kontakt dit lokale afdelingskontor, hvis du vil have at vide, om dit boligselskab giver mulighed for at skrive sig op på den interne venteliste. 

Skilsmisseramt børnefamilie

Nogle boligorganisationer giver særlig fortrinsret til skilsmisseramte beboere med børn - skilt, separeret eller har fået samlivsophævelse – hvor den ene part flytter fra boligorganisationen.

Indenfor et år kan du komme foran i køen til en bolig, hvis du har et barn under 18 år, der bor hos din tidligere samlever.

Børnefamilie

Enlige/familier med børn har i nogle boligorganisationer fortrinsret til de større boliger. Er du beboer og på den interne venteliste, kommer du før andre børnefamilier.

Ældre eller handicappet

Som ældre eller handicappet kan du få fortrinsret til en bolig i egen boligafdeling. Det kræver, at den ledige bolig ”adgangs- og indretningsmæssigt er mere velegnet” end den bolig, du bor i.

Du skal henvende dig til vores afdelingskontor om denne mulighed.

 Internventelistehkolonne

På den interne venteliste kan man komme ind i mange af de mest eftertragtede parcel- og rækkehuse.