Sådan udlejer vi efter ventelisterne

Når en almindelig lejebolig bliver ledig, går der tit en flyttekæde i gang.

Uden andre aftaler tilbydes boligsøgende ledige boliger i denne rækkefølge:

  1. Beboere i samme boligafdeling, der er aktive på den interne venteliste, får tilbudt boligen.
  2. Beboere i en anden boligafdeling i samme boligorganisation, der er aktive på den interne venteliste, får tilbudt boligen. (Er der skilsmisseramte med børn i boligorganisationen får de fortrinsret før andre.)
  3. Boligsøgende på den almindelige (eksterne) venteliste får tilbudt boligen.

Altid en ledig bolig til den eksterne venteliste

I begge tilfælde (1 og 2) hvor beboere afgiver deres nuværende bolig, tilbydes den i stedet andre boligsøgende. Der bliver derfor altid en bolig ledig til den eksterne venteliste.

Hver fjerde ledige bolig til kommunen

Kommunen kan råde over hver fjerde ledige bolig – i Københavns Kommune hver tredje bolig. Langt fra alle kommuner benytter denne mulighed.

Enkelte kommuner vil godkende alle boligsøgende inden de flytter ind. Godkendelsen sker ud fra tilknytning til arbejdsmarkedet og husstandens indkomst i forhold til boligens leje.

Aftaler der ændrer den eksterne venteliste

  • Fleksibel udlejning aftalt med kommunen giver boligsøgende, der opfylder kriteriet for fleksibel udlejning, fortrinsret før andre på den almindelige eksterne venteliste. Fx folk der pendler ind i kommunen.
  • Skilsmisseramte med børn i boligorganisationen har fortrinsret – også på den interne venteliste - hvis boligorganisationen har bestemt det.         

Til nogle almindelige lejeboliger er der særlige kriterier, som kommer før interne og eksterne ventelister.

  • Seniorboliger for 55+ udlejes først til alle, der opfylder alderskravet.
  • Større boliger udlejes først til børnefamilier, hvis der er aftalt fortrinsret. I begge tilfælde vil ansøgere, der opfylder kriteriet og samtidig er på den interne venteliste, komme før ansøgere fra den eksterne venteliste.

Ventelisten som rutschebane

I går stod jeg nummer nr. 1 til en bolig, og i dag er jeg kun nummer 3? Hvad sker der?

Er du skrevet op på den eksterne venteliste, må du vige pladsen, hvis:

  • en boligsøgende på listen, der er skrevet op før dig, men har stået passiv (i bero), igen bliver aktivt boligsøgende.
  • boligsøgende på listen, der er skrevet op før dig, har ændret boligønsker og søger samme størrelse bolig som dig.
  • en beboer, der er passiv (i bero) på den interne venteliste, igen bliver aktivt boligsøgende.

Bemærk, at ventelistesøgningen ikke viser, hvis du har en bedre placering via fleksibel udlejning. Kontakt vores afdelingskontor for at få oplyst placering.

BDK Alleroed 8

Ventelisten kan være som en rutschebane, når passivt boligsøgende igen bliver aktivt søgende, og man rykker ned på listen.