Ungdomsboliger, ældreboliger og seniorboliger/bofællesskaber

Ungdomsboliger

Det er gratis at blive skrevet på ventelisten til en ungdomsbolig. I boligsøgningen krydser du ungdomsbolig af. Opskrivning til vores ungdomsboliger sker med få undtagelser her på hjemmesiden.

I København og andre store uddannelsesbyer sker opskrivning og fordeling til de fleste kollegier og ungdomsboliger fra et centralt sted, fx Centralindstillingsudvalget (CIU) i København.

Kollegieværelser og ungdomsboliger er for unge studerende og unge med et særligt boligbehov. Der er omkring 65.000 kollegie- og ungdomsboliger i Danmark - heraf ca. 32.000 almene ungdomsboliger.

Som udgangspunkt har du ikke fortrinsret til en familiebolig, når du bor i en ungdomsbolig. Enkelte boligselskaber kan dog have besluttet, at der er fortrinsret. Kontakt dit lokale afdelingskontor, hvis du vil have at vide, om dit boligselskab har fortrinsret. 

Ældreboliger

Du skal henvende dig til kommunen om en ældrebolig. Det er kommunen, der vurderer, hvem der skal tilbydes en ældrebolig.

Ældreboliger kan også være plejeboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner eller bofælleselskaber.

Der findes 48.000 ældreboliger i Danmark.

Seniorboliger og seniorbofællesskaber

Seniorboliger er almindelige lejeboliger, hvor du almindeligvis skal være over 55 år, når du skal bruge en bolig.

Seniorbofællesskaber er almindelige lejeboliger, hvor beboerne har et udvidet fælleskab og bestemmer kriterier om alder etc. og har indflydelse på, hvem der flytter ind.

Se hvor vi har:

 

Ungribehkolonne

Der er omkring 65.000 kollegie- og ungdomsboliger i Danmark. Det er gratis at blive skrevet op til en ungdomsbolig.