Udbud

Når vi køber varer, ydelser eller håndværkeropgaver, vil de blive offentliggjort på www.udbud.dk

Licitation af håndværkerydelser vil blive offentliggjort på denne side.