Korte nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Tirsdag d. 13. marts blev der taget første spadestik til 20 nye boliger på den gamle taxagrund i midten af Middelfart. Det er Boligforeningen Lillebælt, der er bygherre og de nye boliger kommer til at bestå af tre huse med henholdsvis 3, 4 og 5 etager. 17 af boligerne bliver på hver 100 m2 med to værelser, bad og et stort køkken-alrum samt en altan til flere af boligerne. To af boligerne bliver på 80m2 med ét værelse, bad og køkken-alrum, mens den sidste bolig bliver en lejlighed på 55 m2 til Taxa Fyn, som Boligforeningen Lillebælt har købt grunden af. Huslejen forventes at lande på 6.000-7.400 kr. om måneden og boligerne forventes at stå færdige om ca. et år.
Boligselskabet FlexBo Sjælland skal opføre 32 nye flotte almene lejeboliger på Arne Jacobsens Vej og Teestrupvej i Haslev. De nye boliger opføres som 21 et-plans huse og 11 to-plans huse, og torsdag den 29. juni 2017 inviterede FlexBo Sjælland sammen med Boligkontoret Danmark til første spadestik for det nye byggeri. Traditionen tro bød dagen på taler og en lille forfriskning. Formanden for FlexBo Sjælland, Irene Jensen, bød tilhørerne velkommen til opstarten af det nye byggeri og hun udtaler om byggeriet: »Vi er rigtig glade for at kunne få lov at bygge de 32 nye lejeboliger, der ligger i et skønt område i Haslev. Her har vi fået mulighed for at bygge boliger med plads til alle, da vores grundlæggende værdi i FlexBo Sjælland er, at vi har forskellige typer boliger til forskellige mennesker, hvilket navnet på boligselskabet også antyder« Formanden blev efterfølgende suppleret af både borgmesteren for Faxe Kommune Knud Erik Hansen og adm. direktør for Boligkontoret Danmark Michael Demsitz, som begge deltog i markeringen.
Der var stor begejstring, da Bramming Boligforening vandt udbuddet om at købe den attraktive rådhusgrund i hjertet af Bramming. Boligforeningen har længe gået med planen om at overtage grunden og rive de gamle rådhusbygninger ned for at opføre et nybyggeri med omkring 30 boliger til børnefamilier og seniorer. Nu er vejen banet og den nærmeste fremtid skal gå med at afklare diverse praktiske spørgsmål og den forestående byggeproces, hvorfor det endnu er for tidligt at sige noget om tidshorisonten i projektet.
Den 21. april kunne kransene hejses, og Bogense Boligforenings nybyggeri Sct. Anna Park, beliggende belejligt tæt på Kattegat, fejres. Traditionen tro ved rejsegilder var håndværkere, arkitekter og teknikere inviteret – og faktisk også en del af byens borgere, da byens avis på finurlig vis var kommet til åbent at invitere alle interesserede. Der blev holdt takketaler for byggeriets parter og skålet på bygningernes sikkerhed. Selvom murene og store dele af bygningskonstruktionen står klar, er der endnu et stykke vej til færdiggørelse. I november i år forventes det dog, at de i alt 36 lejligheder er klar til indflytning.
Hvert år uddeles RENOVER prisen som hyldest til Danmarks bedste renovering, men i år uddeles en særlig jubilæumspris til Danmarks bedste almene renoveringsprojekt. Her er hele tre af Boligkontoret Danmarks renoveringsprojekter blevet indstillet. Det drejer sig om Søhusene hos Nakskov Almene Boligselskab, Kollektivhuset hos DVB København og Tibberupparken hos Boligselskabet Nordkysten. Vinderen offentliggøres ved en stor prisfest d. 31. august 2017.
Igen i år deltog FlexBo Sjælland på Næstved Messen for at gentage succesen fra sidste år. Og deltagelsen gav pote – op mod 90 ekstra opskrivninger til FlexBo Sjælland luner godt i et boligselskab, der står for at skulle bygge nye boliger og derfor har brug for en stærk venteliste. Samtidig har FlexBo Sjælland netop ændret navn, hvorfor boligselskabet havde ekstra behov for at slå sit nye navn fast i lokalområdet. Flere boligselskaber har deltaget eller skal deltage på messe i år, herunder Ribe Boligforening og Midtjysk Boligselskab. Begge boligselskaber er i gang med større ombygninger og nybyggerier, og netop for at sprede nyheden om de nye boliger og skabe interesse for at skrive sig op, er messedeltagelse oftest en rigtig god og effektiv mulighed.
Et forestående byggeprojekt i Haslev og et ønske om at komme væk fra betegnelsen De Vandføres Boligselskab har fået DVB Næstved til at skifte navn. Betegnelsen DVB henviste tidligere til, at boligselskabet var for folk med fysiske udfordringer eller handicap. I dag er beboersammensætningen en anden, og boligerne er tilgængelige for alle – derfor var der behov for et nyt navn. Samtidig skal boligselskabet opføre nye familieboliger i nabobyen Haslev, og der var derfor behov for et mere geografisk dækkende navn, hvilket er blevet til FlexBo Sjælland.
I lighed med sidste år, hvor 132 ansatte deltog, bliver der også i foråret 2017 afholdt en konference for driftspersonalet i boligområderne. Årets konference afholdes den 29. - 30. marts 2017. Der var meget stor tilfredshed med sidste års konference, som i år også vil være et godt mix af eksterne oplæg, workshops med relevante emner, diskussionsoplæg og erfaringsudveksling. Emnerne for i år vil være udbud og indkøb, god beboerservice med fokus på indflytning, økonomi i boligafdelingerne, skimmelsvamp, byggesager, arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed samt informationer fra den boligsociale gruppe, herunder stop udsættelser.
I november måned har Boligkontoret Danmark kørt et testforsøg, hvor vi har testet vores telefoniske åbningstider. I perioden har vi haft telefonisk åbningstid mandag-torsdag fra kl. 8:00-20:00 og fredag fra kl. 8:00-16:00. Vores boligrådgivere har på skift bemandet telefonen. Baggrunden for testforsøget er at undersøge, om vi på nuværende tidspunkt har telefoniske åbningstider, der stemmer overens med vores kunders behov for at komme i kontakt med os. Samt teste hvilken service der oftest er brug for i telefonopkaldene. Alle opkald i november måned er blevet registeret i vores telefonsystem, og samtlige opkald er blevet tastet ind i en spørgeskemaundersøgelse. Vi ligger nu inde med mere end 6000 registeret telefonopkald, som kan give os et dokumenteret svar på, hvem der ringer til os, hvornår den pågældende kundegruppe ringer, og hvad opkaldet drejer sig om. Analysearbejdet er i øjeblikket i fuld gang, og resultatet af testforsøget vil være klar i løbet af de første måneder af 2017.
Hygge i julen er tit forbundet med tændte stearinlys og selvom det er både hyggeligt og flot så kan de materialer som lysene ofte er lavet af, herunder stearin og voks, genere luftvejene og i sidste ende være skadelige for dine lunger. Brugen af LED-lys kan være en løsning. Kombinationen af en bevægelig flamme og ægte stearin giver et autentisk og realistisk LED-stearinlys – som var det et ægte stearinlys, men uden alt soden, alle de giftige partikler og røgen. Du kan læse mere omkring sundt og sikkert brug af levende lys i det nye beboermagasin, som udkommer i december.
Udbudsrunden på forsikringsmæglerydelser er afsluttet. Udbuddet var sammensat sådan, at forsikringsmæglerne kunne tilbyde deres tjenester enten på Fyn, Jylland, Sjælland eller for Boligkontoret Danmarks egne forsikringer eller alle fire områder på en gang. Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab, der har hjemsted i Esbjerg vandt aftalen for Fyn, Jylland og Sjælland og Willis vandt Boligkontoret Danmarks egne forsikringsmæglerydelser inkl. tværgående forsikringer. Der er tale om rammeaftaler, som medlemmerne frivilligt kan tilslutte sig. Boligkontoret Danmarks økonomiafdeling har udarbejdet et oplæg for hvert medlem med detaljer om det nye samarbejde og konsekvenserne af et evt. skifte.
Gram Boligforening har virkeliggjort deres projekt ’Røgalarmer for Livet’. I boligforeningens største afdeling, Højmarken i Gram i Sønderjylland, har et samarbejde mellem boligforeningen og Gram Frivillige Brandværn resulteret i, at afdelingens beboere har fået sat røgalarmer op. Røgalarmerne er betalt af Brandbevægelsen via midler fra Trygfonden til stor glæde for beboerne. Samtidig med at de nye røgalarmer blev sat op, blev de gamle også kontrolleret for, om de virkede og om batterierne skulle skiftes.
Vejret viste sig fra sin bedste side, da Bogense Boligforening havde inviteret til 1.spadestik på nybyggeriet Sct. Anna Park bestående af 36 boliger i 4 punkthuse. De rummelige boliger fordeler sig på 18 stk. 2-rumsboliger på 101 kvm. og 18 stk. 3 rums boliger på 112 kvm. Der er allerede fin efterspørgsel på boligerne, som efter planen skal stå klar til indflytning om ca. 1,5 år. Sct. Anna Parks beliggenhed må siges at være tæt på en ren 5’er – som de siger i Hammerslag. Med kun et stenkast hen over campingpladsen kommer beboerne til i høj grad at kunne nyde udsigten over Kattegat.
Vi har netop afholdt Boligkontorets repræsentantskabsmøde i København. Her mødte jeg 123 glade deltagere fra vores boligorganisationer og ledende medarbejdere i Boligkontoret. Det største repræsentantskabsmøde i nyere tid. Det var et godt og konstruktivt møde, og jeg er især glad for at få lov til at fortsætte mit arbejde som formand. Det glæder mig at se, at så mange bruger deres fritid på boligarbejdet. Arbejdet for det gode boligliv bliver nemlig vigtigere end nogensinde. For verden omkring os er i hastig forandring, medens vores boliger står fast år ud og år ind. Vi presses på økonomien, når vi skal renovere og modernisere vores boliger. Folketinget beslutter nedskæringer af boligsikring og boligydelsen samt ændringer af kontanthjælpsloftet. Beslutninger som kan få store konsekvenser for mange af vores beboere. Det bekymrer vi os om. Men vi har også indflydelse på det, som hænder i vores bebyggelser. Vi kan selv være med til at skabe fremtiden lokalt. Gennem beboerdemokratiets rammer er det muligt for os som beboere at få indflydelse på huslejen, på det lokale serviceniveau, på renholdelse og vedligeholdelse. Vi kan være med til at søsætte ny boligformer, som de nye bofællesskaber tilbyder. Hvordan alt det kan gøres, kan du læse mere om i dette nyhedsbrev. God læselyst og rigtig god sommer. Lisbet Riis Formand for Boligkontoret Danmark
Afdelingskontoret Skanderborg, der administrerer Midtjysk Boligselskab og Samsø Boligselskab flyttede 1. maj til Silkeborg. Kontoret skifter navn til Silkeborg og har fremover til huse Ved Skrænten 4, 8600 Silkeborg. Ejendomsmesteren for Skanderborgområdet får kontor på Poul La Coursvej 21 i Skanderborg, hvor driftschef Jan Vissing Andersen også vil være et par dage om ugen. Den fælles postadresse er: Ved Skrænten 4, 8600 Silkeborg.
132 ejendomsfunktionærer deltog i konferencen for driften, der blev afholdt den 13.-14. april på Fyn. Programmet bød bl.a. på oplæg fra Willis og sikkerhedsbranchen, Dansk Flygtningehjælp samt indspark til god beboerservice. Derudover blev der udvekslet erfaringer og nye input på de 5 workshops: Struktur på dagen/effektiv planlægning, Indeklima, fugt og skimmel, Håndtering af boligsociale udfordringer, Inspiration til det grønne samt Samdrift i praksis. Det var en flok super engagerede ejendomsfunktionærer, som deltog aktivt i dagene, og udtrykte stor tilfredshed med muligheden for at mødes og erfaringsudveksle med kollegaer fra hele landet.
D. 9. marts 2016 blev der holdt ordinært afdelingsmøde for Søhusene i Nakskov, men det mødet var ikke så ”ordinært” endda. Interessen for at deltage var så stor, at der blev lavet en aftale med det lokale uddannelsescenter I Nakskov om at leje deres auditorium. Intet mindre end 127 deltagere var mødt op og det var særlig den netop gennemførte renoveringssag, der optog afdelings nye beboere. Søhusene er i øvrigt nomineret til årets RENOVERpris 2016. Læs mere her: http://www.bdk.dk/nyheder/nyheder/indstilling-til-renoverprisen-2016.aspx
Boligkontorets medlem Højvangen i Skanderborg er ikke længere på ghettolisten. Flere beboere i området er kommet i arbejde, og der er færre kriminelle. Det skyldes ikke mindst den flerårige indsats, der er sket gennem den boligsociale helhedsplan.
Den 13.-14. april 2016 afholder Boligkontoret Danmark konferencen ”Tjek på afdelingen!” for ejendomsfunktionærer. Der er fokus på arbejdet i driften, bl.a.: planlægning af arbejdsdagen; håndtering af boligsociale udfordringer; indeklima og inspiration til det grønne. Driftschefen indstiller i samarbejde med bestyrelserne, medarbejdere til at deltage på konferencen.
Med ønske om at styrke økonomien og rekrutteringen til bestyrelsesarbejdet har beboerne i de to fynske boligselskaber DVB Fyn/Langeland og Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde fået skabt flertal for en fusion mellem de to selskaber. Det skete efter 4 ekstraordinære generalforsamling i løbet af september. Fusionen træder i kraft d. 1.1.2016, hvor det nye selskab fremover vil komme til at hedde Boligforeningen Fyn-Bo. Der afholdes stiftende generalforsamling d. 3. november 2015.
I februar i år var der en grundig drøftelse i Boligkontorets bestyrelse. Det handlede om fællesforvaltningen af de penge, der tilhører Boligkontorets medlemmer og de udsigter, der var for renteudviklingen. Bestyrelsen godkendte en ny strategi, som efter al sandsynlighed ville ende ud i et afkast på mellem ÷ 0,50 % og + 2,75 % pr. år. På bestyrelsesmødet d. 10. september blev en opgørelse frem til 31. august præsenteret og den viste et afkast på 0,04 %. Afkastet er mindre end det, der er budgetteret med, men bedre end det ”worst case eksempel”, bestyrelsen forholdt sig til på mødet i februar. Alternativet ville have været at have pengene stående i banken til en rente mellem ÷ 0,50 % pr. år og helt ned til ÷ 1,70 % pr. år, så i det lys er det opnåede afkast ok.
- Vi opfordrer driften til at fokusere på at forebygge Legionella i brugsvandsanlægget. Derfor har vi udarbejdet en vejledning med konkrete råd og værktøjer, fortæller Energi- og miljøchef Jesper Telcs. Vejledningen er tiltænkt driften, men det er op til afdelingsbestyrelsen at beslutte, hvor ofte de ønsker en kontrol. Legionella har gode vækstbetingelser ved 35-46 grader og kan medføre alvorlig lungebetændelse. Man kan ikke fjerne legionella, men man kan kontrollere temperaturerne i boligafdelingernes rør- og beholderanlæg, sådan at bakterierne har de dårligste vækstbetingelser, siger Jesper Telcs. Vejledningen finder du her: https://www.bdk.dk/media/3451350/Vejledning-til-forebyggelse-af-Legionella-i-brugsvandsanlaeg-_-BDK.pdf
Til stor glæde for beboerne er det lykkedes for Gl. Holte Boligselskab at få udlejet erhvervslokalet på Malmbergsvej til en Rema 1000 - Vi har mange ældre og småbørnsfamilier boende. For dem er 2,5 km til den nærmeste dagligvarebutik ret langt væk, fortæller bestyrelsesformand Claus Hjorting. - Oprindeligt kunne vi tilbyde et lejemål på ca. 300 kvadratmeter, men det var simpelthen for småt til at nogen kunne få økonomien til at hænge sammen. Derfor besluttede vi at udvide lejemålet, så vi kunne tilbyde ca. 1000 kvadratmeter. Rema 1000 har lokale købmænd, og det tror vi giver den bedste direkte interesse i at få supermarkedet til at fungere optimalt. At få udlejningsaftalen på plads har taget lang tid, og det har været hårdt arbejde. Nu glæder jeg mig bare til at butikken åbner den 29. oktober, og at vi i forbindelse med ombygningen har fået nogle fantastiske beboerlokaler på 1. salen med en bred trappe og elevator, fortæller Claus Hjorting.
500 beboere var i BonBon-Land her i starten af august. Som formand for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Nordkysten Palle Wørmann siger: - Sådan en tur er med til at styrke vores organisation og give sammenhængskraft mellem vores 25 boligafdelinger. Vores beboere trives bedre og bliver derved boende hos os. I sidste ende har det betydning for en stabil økonomi og dermed en sikker drift såvel som det er en rekruttering og fastholdelse af beboerdemokrater og frivillige. Se billeder fra dagen her: http://bolignordkysten.dk/arrangementer.aspx
Den nye regering genindfører håndværkerfradraget med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan benytte dig af fradragsretten til istandsættelser eller serviceydelser for hele 2015. Fradraget dækker 6.000 kroner for serviceydelser og 12.000 kroner for håndværkerydelser. Vær opmærksom på, at der som lejer gælder særlige regler for, hvornår du kan opnå fradraget. Husk også, at du skal være sikker på, at du må foretage dine ønskede ændringer i forhold til reglerne om råderet. Du kan læse mere under ”indret dig som du vil” på www.bdk.dk eller tag kontakt til dit lokale afdelingskontor.
I Horsens Syd er der opført 60 nye arkitektonisk innovative almene boliger. Der er tale om ottekantede, fritliggende og energivenlige boliger på minimum 100 kvm. og opefter. Prisen er på 7.500 kr. om måneden plus forbrug. Fredag den 14. august holdt Midtjysk Boligselskab rejsegilde og åbnet hus. Over 300 interesserede kiggede forbi. Første etaper er næsten allerede udlejet.
Den 12. maj blev det på Boligkontorets bestyrelsesmøde besluttet, at alle organisationsbestyrelser skulle forelægges muligheden for feriefremleje og feriebytte af boliger. Nu har både Midtjysk Boligselskab og Boligselskabet af 1945 i Strib vedtaget ordningen. Det betyder, at beboerne her kan få dækket lidt af udgifterne til årets sommerferie. Du kan læse mere om ordningen her: http://www.bdk.dk/beboere/ind-og-fraflytning/feriebytte-og-feriefremleje.aspx
Den 6. maj blev det første spadestik taget til 24 nye rækkehusboliger og et fælleshus i Bogense. Boligerne skal bygges på en af de sidste bynære grunde, hvor der blandt andet er let adgang til havn, svømmehal, indkøb og bibliotek. Der er tale om 2-, 3-, og 4-værelsesboliger, som indeholder entre, åbent køkkenalrum, bad, toilet, soveværelse, lille bryggers, stue, hems og ekstra værelser til 3- og 4-værelseslejemålene. Huslejen kommer til at være mellem 4.858 og 6.564 kr. og boligerne forventes at stå færdige i juni 2016. Læs mere om boligerne på www.boligbogense.dk/nyt-byggeri-i-bogense.aspx
Alle 60 boligorganisationer i Boligkontoret Danmark skal nu tage stilling til om det skal være muligt at feriefremleje og feriebytte sin bolig. Det vedtog bestyrelsen i Boligkontoret Danmark på sidste bestyrelsesmøde d. 19. maj 2015. Når forslagene har været til behandling vil beboere kunne finde al information på www.bdk.dk og ved at kontakte afdelingskontorerne. Læs mere på: http://www.bdk.dk/nyheder/nyheder/skal-det-vaere-muligt-at-bytte-eller-fremleje-sin-bolig-i-ferien.aspx
Bestyrelsesakademi giver større kvalitet og skaber netværk til sparring - Man tør gå ind med sine egne synspunkter på et tidligere tidspunkt. Tage et emne op og åbne debatten, fortæller Jens Hunderup, der er medlem af Boligkontorets bestyrelse og godt tilfreds med den selvtillid og det udsyn, han har fået på den 2-årige uddannelse på bestyrelsesakademiet. – Vi havde 5 direktører fra de store boligorganisationer inde til en høring, som de startede med oplæg. Det har været godt med input, også fra andre brancher. Fx kom Steffen Kragh, koncernchef i mediekoncernen Egmont, og holdt oplæg, som vi debatterede. På uddannelsen oprettede vi to netværksgrupper, hvor vi kan sparre om bestyrelsesarbejdet, og vores gruppe fortsætter med at mødes, beretter Jens Hunderup. Bestyrelsesakademiet I marts 2015 sluttede andet hold, inklusiv fem medlemmer fra Boligkontorets bestyrelse, den 2-årige uddannelse for bestyrelser i landets store almene boligorganisationer. Boligkontorets adm. direktør, Michael Demsitz, er formand og initiativtager til bestyrelsesakademiet, der skal styrke medlemmernes personlige forudsætninger, medvirke til erfaringsudveksling og give inspiration til at udvikle kvaliteten i bestyrelsesarbejdet. Uddannelsen giver også mulighed for sparring og coaching på samarbejdet i bestyrelsen og med direktionen, drøftelse af aktuelle strategiske temaer og styrkelse af netværket i sektoren.
Indekset belyser borgernes tryghed og tillid til politiet i 29 særligt udsatte boligområder. I BDKs boliger i Skovparken og Skovvejen i Kolding har 75,5 procent af borgerne tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis de har brug for det. 74,1 procent af borgerne i området er trygge i deres nabolag, hvilket er mindre end resten af Sydøstjyllands politikreds. Men faktisk er kriminalitetsniveauet målt i anmeldelser i boligområdet faldet. Det gælder især kriminalitet mod den personlige sikkerhed samt omfanget af tyverier og indbrud.
I 2013 igangsatte vi i Boligkontoret Danmark implementeringen af en gennemgribende it-strategi, der løber til 2016 og skal videreføre digitaliseringen af forvaltningen. I 2014 blev der udsendt mere end 40.000 boligtilbud, hvoraf de 70% blev udsendt pr. e-mail mod 40% i 2012. Stigningen i brugen af e-mails betyder, at den boligsøgende modtager boligtilbuddene hurtigere, ligesom der for Boligkontoret og dermed vores medlemmer opnås store besparelser på porto, kuverter og papir samt ikke mindst sparet tid ved ikke at skulle printe, kuvertere og trykke porto på hvert brev.
Den heldige vindere af guf og biograftur er Erna K. Hansen. Resultatet af læserundersøgelsen på vores nyhedsbrev BDKnyt viste, at emner som man gerne vil læse om er beboerdemokrati, nybyggeri, renovering, miljø og boligsociale forhold, boligpolitik og udlejning. Desuden viste undersøgelsen at 50% gerne vil kommentere på artiklerne, 68% vil gerne deltage i afstemninger og 41% vil gerne dele på de sociale medier. Resultatet har afstedkommet konkurrencen #Migogminboligafdeling, som du endelig må deltage i. Vi følger op på mulighederne for at imødekomme de øvrige ønsker. Er der yderligere kommentarer er du velkommen til at sende en mail til nyhedsbrev@bdk.dk.
D. 1. januar 2016 bliver to veldrevne boligafdelinger i Hammel indlemmet i Midtjysk Boligselskab. Dermed bliver de to boligafdelinger med i alt 52 lejemål en del af fællesskabet hos Boligkontoret Danmark. Boligkontoret Danmark overtager administrationen fra Boligkontoret Århus, der fandt det fornuftigt og rentabelt at indlemme de to boligafdelinger i Midtjysk Boligselskab, da selskabet allerede har boliger i Hammel.
Hvert år måler Boligkontoret medarbejdernes tilfredshed gennem spørgsmål til medarbejderne, om hvordan man opfatter Boligkontoret som sin arbejdsplads, trivsel og engagement, det daglige arbejde m.m. På en skala fra 1-10, hvor 10 er højst, er tilfredsheden på 8,3 Undersøgelserne giver os mulighed for at reagere proaktivt på en eventuel utilfredshed. Vi tror på, at det kan bevare vores produktivitet, fastholde vores medarbejdere og at glade medarbejdere giver glade kollegaer, medlemmer og samarbejdspartnere.
I en måned har vi testet en udvidet telefonsupporttid til hjemmesiden. Vores registreringer viser et klart billede af, at alle vores telefonopkald sker mellem kl. 10-17, hvor der er mest travlt mellem kl. 10-12. Der var kun meget få der benyttede sig af den udvidede telefonservice efter kl. 17.00 og i weekenderne. Vores konklusion er derfor, at vi ikke på nuværende tidspunkt ser et behov for at udvide de telefoniske åbningstider, som ellers er den vej vores branche bevæger sig. Opkaldene handlede primært om uddybende spørgsmål til ventetider, boligtilbud og fleksibel udlejning. Der var i mindre grad spørgsmål til hjemmesidens funktionalitet, hvilket vidner om, at den nye hjemmesides teknik overordnet fungerer, som den skal. Boligkontoret Danmark havde i perioden 10. september 2014 til 8. oktober 2014 udvidet telefonsupport til hjemmesiden. Supportfunktionens kerneydelse var vejledning og information til de boligsøgende og blev bemandet i tidsrummet mandag - fredag: 10-20 og lørdag – søndag: 12-17. I alt 60 timer om ugen.
Boligselskabet NAB inviterer til åbent hus lørdag den 22. november kl. 12-14. Håndværkerne har færdiggjort et af rækkehusene i det nye boligområde Søhusene, og boligselskabet har møbleret huset for at give tips til indretningen. Der vil være ejendomsmæglere til stede for boligsøgende, der vil sælge deres ejerbolig for at leje et af de nye rækkehuse.
Seniorbofællesskabet Ved skoven i Ejby på Vestfyn fejrer 10 års fødselsdag og inviterer til Åbent hus den 15. november.
I september måned kan du få hjælp til hjemmesiden på følgende tidspunkter: Hverdage fra kl. kl. 10-20.00 og i weekenderne fra kl. 12-17.00. Du kan fx få hjælp til din boligsøgning, opskrivning på ventelisten m.m. Ring endelig - hvis du har brug for hjælp! Tlf.nr. 6312 7594 På 14 dage i september oplevede supportlinien 291 opkald af en varighed på mellem 2-5 minutter i tidsrummet fra 10-14.00.
Boligkontoret vinder Rudersdal Kommune Efter udbud af kommunens pleje- og ældreboliger har Rudersdal Kommune besluttet at forsætte med Boligkontoret Danmark som administrator. Den nye aftale for kommunens 305 boliger træder i kraft 1. januar 2015, og kommunen har planlagt byggeri af yderligere 192 boliger.
Efter en langvarig strid om varmeregning modtager Hovparken nu et millionbeløb, der skal tilbagebetales til områdets beboere. I sidste måned kunne Tibberupparkens beboere glæde sig over et tilbagebetalt millionbeløb fra energiselskabet E.On. Nu er det så Hovparkens beboere, der kan juble over en tilbagebetaling på mere end tre millioner fra samme energiselskab. Tilbagebetalingen skyldes, at Hovparkens beboere gennem en femårig periode har betalt en for høj varmeregning.
Bestyrelsen i Kystparken, med Birthe Elfstrøm i spidsen, vandt i lørdags BDKprisen på 10.000 kroner for deres mange aktiviteter for beboerne.
Almene boliger bliver sjældent forbundet med smukt beliggende luksusvillaer eller mondæne lejligheder. DK 4 viser dog, at dette sagtens kan være tilfældet. Mik Schack har besøgt familien Larsen i Nærumhuse, der fortæller om alle fordelene ved at bo til leje i Nærum.
Minecraft hedder det nye interaktive computerspil, der skal give landets skolebørn mulighed for at lære om boligsociale problemer i undervisningen. Et helt nyt undervisningsforløb sætter fokus på beboerdemokrati, arkitektur og fællesskab i almene boligområder. Ved at bruge computerspillet Minecraft får en gruppe skolebørn mulighed for at løse boligsociale udfordringer på en sjov og lærerig måde.
Kom forbi Boligkontoret Danmarks stand på dette års almene boligdage d. 5. og 6. september. Boligernes Landsforening er arrangører af konferencen, der blandt andet sætter fokus på innovativ arkitektur, byudvikling, fællesskab, socialt ansvar og bæredygtige boligområder.
Boligkontoret Danmark holder lukket arbejdernes internationale kampdag 1. maj.
Fra den 1. januar 2016 får Udbetaling Danmark, der sørger for udbetaling af din boligstøtte, automatisk besked fra SKAT hvis indtægten hos dig eller en du bor sammen med ændrer sig. Hvis ændringen har betydning for din boligstøtte, får du et brev fra Udbetaling Danmark. Måneden efter får du enten udbetalt det, du har fået for lidt eller får trukket det beløb, du har fået for meget i din boligstøtte. Læs mere om de nye regler inden for boligstøtte her: https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-nye-regler.aspx

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket