Almene boliger på finansloven?

fredag, den 25. august 2017
Af Karina Lauridsen

Hen over sommeren har regeringen foreslået, at størstedelen af den almene boligsektors realkreditlån skal omlægges til statslån. Et forslag der vækker bekymring hos Boligkontoret Danmark, da beboerne kan ende med at blive taberne i det store regnestykke.


I juni meddelte transport-, bygnings- og boligministeren, Ole Birk Olesen, at regeringen foreslår en omlægning af den almene boligsektors realkreditlån til statslån. Forslaget går ud på, at staten via statsobligationer udlåner til boligorganisationerne til en lav rente og samtidig sparer på lånegebyrer og -bidrag.
I dag udlånes for ca. 180 mia kr. til den almene sektor. Det nyeste forslag lyder på, at staten over en 10-årig periode skal overtage 90% af udlånene. De resterende 10% skal sendes i udbud til realkreditinstitutter, pensionskasser eller andre private udlånere.


Forslaget vil ifølge ministeriets beregninger give en samlet besparelse for staten på omkring 1,6 - 1,7 mia. kroner på lang sigt, når de eksisterende lån er omlagt efter den nye model. Det er her værd at understrege, at den formodede besparelse er tiltænkt statskassen og ikke udmøntes i lavere låneydelser til gavn for beboerne.


I modsætning til regeringens første udspil lægger det seneste forslag op til, at administrationen af udlån til almene boliger og lånevurderingen forbliver på det private marked fremfor også at overgå til staten.

Besparelser eller rettere merindtægt?

BL – Danmarks Almene Boliger frygter, at forslaget kan medføre både højere huslejer og bureaukratiske forviklinger. Ifølge deres beregninger er der ikke store besparelser i vente.


Michael Demsitz, direktør i Boligkontoret Danmark siger om forslaget:

»For det første er det misvisende at tale om besparelser, når der i virkeligheden er tale om en reel merindtægt for staten. For det andet tillader jeg mig at sætte spørgsmålstegn ved beregningerne bag de 1,6 - 1,7 mia. kroner. I sidste ende er det dog ikke de økonomiske betragtninger, jeg grubler over i forslaget. Det er det enorme signal, der ligger i, at vi fremover med statsfinansieringen af almene lån kommer på finansloven, og at vores beboeres beslutninger om almindelige renoveringssager dermed kommer til at afhænge af regeringens aktuelle finanspolitik«.

Frygt for stigende bidragssatser

Erik Andreasen, byggeøkonomichef og byggelånsansvarlig i Boligkontoret Danmark, frygter for bidragssatserne, hvis forslaget går igennem:


»Vi har op mod 5.000 lån alene hos vores medlemsorganisationer. Vi har hver dag gang i tilbud på og hjemtagelse af byggelån og lån til renoveringer og nybyggeri for ikke at tale om vores løbende omlægning af ustøttede lån. For os er det enormt vigtigt med fortsat hurtig ekspedition og effektiv administration, hvilket jeg godt kunne frygte ville kompliceres ved omlægning til statslån. Endnu vigtigere er det dog, at bidragssatsen på de ustøttede lån ikke kan holde, hvis staten overtager 90% af finansieringen fra realkreditterne. Og højere bidragssatser betyder højere låneydelser på renoveringssagerne og dermed højere huslejestigninger på eks. køkken- eller tagudskiftninger. I mit regnestykke vil vores beboere med andre ord blive taberne i det her forslag«.

Forslag om statsgaranti fremfor statslån

Der er fortsat stor politisk uenighed om, hvorvidt det primært skal være statslån, der fremover skal finansiere almene boligorganisationers nybyggeri og renoveringer. Og senest har realkreditinstitutternes brancheorganisation, Finans Danmark, kommet med et forslag, hvor lånene bevares hos realkreditinstitutterne med en statsgaranti i ryggen. Det vil ifølge Finans Danmark give samme besparelser, som regeringen har fremlagt.

Det er derfor fortsat svært at spå om det endelige udfald. Den endelige afgørelse finder formentlig først sted ved efterårets finanslovsforhandlinger.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Fremtidens beboere sat under lup
onsdag, den 17. oktober 2018

Boligforeningen Lillebælt er nu halvvejs med opførelsen af 19 nye lejeboliger i Middelfart
onsdag, den 17. oktober 2018

Vi sætter pris på den særlige indsats med BDKprisen 2019
onsdag, den 17. oktober 2018

Sæt kryds i kalenderen
onsdag, den 17. oktober 2018

To nye æresmedlemmer
tirsdag, den 16. oktober 2018

Jubilæer er til for at blive fejret!
lørdag, den 29. september 2018

Må udlejer gå ind i mit lejemål mens jeg er på ferie?
lørdag, den 29. september 2018

Store flyttedag på flere afdelingkontorer
lørdag, den 29. september 2018

Parallelsamfundspakkens konsekvenser
lørdag, den 29. september 2018

Vi passer godt på dine personoplysninger
fredag, den 28. september 2018

Indflytning på Gladgårdsvænge i Lynge rykker nærmere
tirsdag, den 28. august 2018

Midtjysk Boligselskab byder nye beboere velkommen
tirsdag, den 28. august 2018

Mød Boligkontoret Danmark på Ungdommens Folkemøde
tirsdag, den 28. august 2018

Er der behov for nye almene boformer i fremtiden?
tirsdag, den 28. august 2018

Informationsaften for lokale webredaktører
tirsdag, den 28. august 2018

70 år fejres med lokale debatarrangementer - hvad betyder de almene boliger for lokalsamfundet?
tirsdag, den 28. august 2018

Politisk indflydelse som beboerdemokrat
tirsdag, den 28. august 2018

Attraktivt nybyggeri i Skrillinge er nu halvvejs
tirsdag, den 28. august 2018

Klaus Bentzen er Boligkontoret Danmarks nye formand
onsdag, den 8. august 2018

Folkemødet 2018 - vær med til at præge debatten
mandag, den 11. juni 2018

Pas nu godt på Boligkontoret Danmark...
fredag, den 8. juni 2018

Debat om det almene image, ghettopakken og boligsociale indsatser
fredag, den 8. juni 2018

Ribe Boligforening vandt BDKprisen og 10.000 kr.
fredag, den 8. juni 2018

Flot fremmøde til rejsegilde i Vedbæk Park
fredag, den 8. juni 2018

Fodboldfest på Rådhuspladsen i København
fredag, den 8. juni 2018

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket