Almene boliger på finansloven?

fredag, den 25. august 2017
Af Karina Lauridsen

Hen over sommeren har regeringen foreslået, at størstedelen af den almene boligsektors realkreditlån skal omlægges til statslån. Et forslag der vækker bekymring hos Boligkontoret Danmark, da beboerne kan ende med at blive taberne i det store regnestykke.


I juni meddelte transport-, bygnings- og boligministeren, Ole Birk Olesen, at regeringen foreslår en omlægning af den almene boligsektors realkreditlån til statslån. Forslaget går ud på, at staten via statsobligationer udlåner til boligorganisationerne til en lav rente og samtidig sparer på lånegebyrer og -bidrag.
I dag udlånes for ca. 180 mia kr. til den almene sektor. Det nyeste forslag lyder på, at staten over en 10-årig periode skal overtage 90% af udlånene. De resterende 10% skal sendes i udbud til realkreditinstitutter, pensionskasser eller andre private udlånere.


Forslaget vil ifølge ministeriets beregninger give en samlet besparelse for staten på omkring 1,6 - 1,7 mia. kroner på lang sigt, når de eksisterende lån er omlagt efter den nye model. Det er her værd at understrege, at den formodede besparelse er tiltænkt statskassen og ikke udmøntes i lavere låneydelser til gavn for beboerne.


I modsætning til regeringens første udspil lægger det seneste forslag op til, at administrationen af udlån til almene boliger og lånevurderingen forbliver på det private marked fremfor også at overgå til staten.

Besparelser eller rettere merindtægt?

BL – Danmarks Almene Boliger frygter, at forslaget kan medføre både højere huslejer og bureaukratiske forviklinger. Ifølge deres beregninger er der ikke store besparelser i vente.


Michael Demsitz, direktør i Boligkontoret Danmark siger om forslaget:

»For det første er det misvisende at tale om besparelser, når der i virkeligheden er tale om en reel merindtægt for staten. For det andet tillader jeg mig at sætte spørgsmålstegn ved beregningerne bag de 1,6 - 1,7 mia. kroner. I sidste ende er det dog ikke de økonomiske betragtninger, jeg grubler over i forslaget. Det er det enorme signal, der ligger i, at vi fremover med statsfinansieringen af almene lån kommer på finansloven, og at vores beboeres beslutninger om almindelige renoveringssager dermed kommer til at afhænge af regeringens aktuelle finanspolitik«.

Frygt for stigende bidragssatser

Erik Andreasen, byggeøkonomichef og byggelånsansvarlig i Boligkontoret Danmark, frygter for bidragssatserne, hvis forslaget går igennem:


»Vi har op mod 5.000 lån alene hos vores medlemsorganisationer. Vi har hver dag gang i tilbud på og hjemtagelse af byggelån og lån til renoveringer og nybyggeri for ikke at tale om vores løbende omlægning af ustøttede lån. For os er det enormt vigtigt med fortsat hurtig ekspedition og effektiv administration, hvilket jeg godt kunne frygte ville kompliceres ved omlægning til statslån. Endnu vigtigere er det dog, at bidragssatsen på de ustøttede lån ikke kan holde, hvis staten overtager 90% af finansieringen fra realkreditterne. Og højere bidragssatser betyder højere låneydelser på renoveringssagerne og dermed højere huslejestigninger på eks. køkken- eller tagudskiftninger. I mit regnestykke vil vores beboere med andre ord blive taberne i det her forslag«.

Forslag om statsgaranti fremfor statslån

Der er fortsat stor politisk uenighed om, hvorvidt det primært skal være statslån, der fremover skal finansiere almene boligorganisationers nybyggeri og renoveringer. Og senest har realkreditinstitutternes brancheorganisation, Finans Danmark, kommet med et forslag, hvor lånene bevares hos realkreditinstitutterne med en statsgaranti i ryggen. Det vil ifølge Finans Danmark give samme besparelser, som regeringen har fremlagt.

Det er derfor fortsat svært at spå om det endelige udfald. Den endelige afgørelse finder formentlig først sted ved efterårets finanslovsforhandlinger.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Frygt for konsekvenserne af ghetto-udspil
tirsdag, den 20. marts 2018

Tibberupparken og Kollektivhuset er indstillet til RENOVER prisen 2018
mandag, den 19. marts 2018

Er I klar til et generationsskifte?
mandag, den 19. marts 2018

Hvordan arbejder vi med det boligsociale i fremtiden?
lørdag, den 17. marts 2018

Hvad betyder ghettoudspillets finansieringsforslag for mig og renoveringen af min bolig?
torsdag, den 15. marts 2018

Landsbyggefonden er de almene beboeres friværdi
torsdag, den 15. marts 2018

Når bestyrelsen går i opløsning
torsdag, den 22. februar 2018

Nyt driftssekretariat i Boligkontoret Danmark
torsdag, den 22. februar 2018

Børn sætter miljøet på dagsordenen i Kokkedal
onsdag, den 14. februar 2018

Travlhed på byggepladserne i Jylland og på Fyn
onsdag, den 14. februar 2018

Boligkontoret Danmark fylder 70 år
onsdag, den 14. februar 2018

"Uanset hvor langt ned man kommer, så kan man komme op igen ..."
søndag, den 11. februar 2018

Formand i boligforening: "Stop den generelle hetz mod almene boliger"
søndag, den 11. februar 2018

Ingen kan alt - sammen kan vi det hele
søndag, den 11. februar 2018

Kan man nøjes med at vise fejl- og mangellisten, når man flytter ud?
søndag, den 11. februar 2018

Årsregnskaber skal fremover vise driftsmål for hver boligafdeling
onsdag, den 17. januar 2018

Mere ’gør det selv’ i fremtiden?
mandag, den 15. januar 2018

Rejsegilde i Skoleparken
mandag, den 15. januar 2018

Formandsskifte i Boligkontoret Danmark til sommer
mandag, den 15. januar 2018

Boligkonference 2018 - 70 års fællesskab
mandag, den 15. januar 2018

Samarbejder i lokalmiljøet skal hyldes i 2018
mandag, den 15. januar 2018

Hvordan skaber vi et beboerdemokrati for både unge og ældre?
søndag, den 17. december 2017

Renovering af Tibberupparken gavner også lokalsamfundet
torsdag, den 14. december 2017

Den boligsociale helhedsplan i Nakskov Almene Boligselskab skal fremover dække hele Vestlolland
torsdag, den 14. december 2017

Ny ghettoliste offentliggjort
torsdag, den 14. december 2017

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket