Almene boliger på finansloven?

fredag, den 25. august 2017
Af Karina Lauridsen

Hen over sommeren har regeringen foreslået, at størstedelen af den almene boligsektors realkreditlån skal omlægges til statslån. Et forslag der vækker bekymring hos Boligkontoret Danmark, da beboerne kan ende med at blive taberne i det store regnestykke.


I juni meddelte transport-, bygnings- og boligministeren, Ole Birk Olesen, at regeringen foreslår en omlægning af den almene boligsektors realkreditlån til statslån. Forslaget går ud på, at staten via statsobligationer udlåner til boligorganisationerne til en lav rente og samtidig sparer på lånegebyrer og -bidrag.
I dag udlånes for ca. 180 mia kr. til den almene sektor. Det nyeste forslag lyder på, at staten over en 10-årig periode skal overtage 90% af udlånene. De resterende 10% skal sendes i udbud til realkreditinstitutter, pensionskasser eller andre private udlånere.


Forslaget vil ifølge ministeriets beregninger give en samlet besparelse for staten på omkring 1,6 - 1,7 mia. kroner på lang sigt, når de eksisterende lån er omlagt efter den nye model. Det er her værd at understrege, at den formodede besparelse er tiltænkt statskassen og ikke udmøntes i lavere låneydelser til gavn for beboerne.


I modsætning til regeringens første udspil lægger det seneste forslag op til, at administrationen af udlån til almene boliger og lånevurderingen forbliver på det private marked fremfor også at overgå til staten.

Besparelser eller rettere merindtægt?

BL – Danmarks Almene Boliger frygter, at forslaget kan medføre både højere huslejer og bureaukratiske forviklinger. Ifølge deres beregninger er der ikke store besparelser i vente.


Michael Demsitz, direktør i Boligkontoret Danmark siger om forslaget:

»For det første er det misvisende at tale om besparelser, når der i virkeligheden er tale om en reel merindtægt for staten. For det andet tillader jeg mig at sætte spørgsmålstegn ved beregningerne bag de 1,6 - 1,7 mia. kroner. I sidste ende er det dog ikke de økonomiske betragtninger, jeg grubler over i forslaget. Det er det enorme signal, der ligger i, at vi fremover med statsfinansieringen af almene lån kommer på finansloven, og at vores beboeres beslutninger om almindelige renoveringssager dermed kommer til at afhænge af regeringens aktuelle finanspolitik«.

Frygt for stigende bidragssatser

Erik Andreasen, byggeøkonomichef og byggelånsansvarlig i Boligkontoret Danmark, frygter for bidragssatserne, hvis forslaget går igennem:


»Vi har op mod 5.000 lån alene hos vores medlemsorganisationer. Vi har hver dag gang i tilbud på og hjemtagelse af byggelån og lån til renoveringer og nybyggeri for ikke at tale om vores løbende omlægning af ustøttede lån. For os er det enormt vigtigt med fortsat hurtig ekspedition og effektiv administration, hvilket jeg godt kunne frygte ville kompliceres ved omlægning til statslån. Endnu vigtigere er det dog, at bidragssatsen på de ustøttede lån ikke kan holde, hvis staten overtager 90% af finansieringen fra realkreditterne. Og højere bidragssatser betyder højere låneydelser på renoveringssagerne og dermed højere huslejestigninger på eks. køkken- eller tagudskiftninger. I mit regnestykke vil vores beboere med andre ord blive taberne i det her forslag«.

Forslag om statsgaranti fremfor statslån

Der er fortsat stor politisk uenighed om, hvorvidt det primært skal være statslån, der fremover skal finansiere almene boligorganisationers nybyggeri og renoveringer. Og senest har realkreditinstitutternes brancheorganisation, Finans Danmark, kommet med et forslag, hvor lånene bevares hos realkreditinstitutterne med en statsgaranti i ryggen. Det vil ifølge Finans Danmark give samme besparelser, som regeringen har fremlagt.

Det er derfor fortsat svært at spå om det endelige udfald. Den endelige afgørelse finder formentlig først sted ved efterårets finanslovsforhandlinger.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Hvordan skaber vi et beboerdemokrati for både unge og ældre?
søndag, den 17. december 2017

Renovering af Tibberupparken gavner også lokalsamfundet
torsdag, den 14. december 2017

Den boligsociale helhedsplan i Nakskov Almene Boligselskab skal fremover dække hele Vestlolland
torsdag, den 14. december 2017

Ny ghettoliste offentliggjort
torsdag, den 14. december 2017

Ny digital værktøjskasse til beboerdemokrater
torsdag, den 14. december 2017

Julegave til hjemløse fra Boligkontoret Danmark og 3B
torsdag, den 14. december 2017

Ny juletradition på Emil Reesens Vej i Strib
lørdag, den 9. december 2017

Danmarks dejligste almene hjem er fundet
lørdag, den 9. december 2017

'Udsatte beboere er en fælles opgave!'
lørdag, den 9. december 2017

Hvem har ret til lejemålet ved samlivsophør?
lørdag, den 9. december 2017

Julemanden fra Uglevang
lørdag, den 9. december 2017

Søhusene vandt fornem pris på Almene Boligdage 2017
onsdag, den 29. november 2017

Startskud til 51 nye attraktive lejeboliger i Vedbæk Park
tirsdag, den 28. november 2017

Hvordan ser fremtiden ud for de almene boliger?
tirsdag, den 28. november 2017

Bøgeparken i Boligforeningen Lillebælt vandt 3.præmie på 50.000 kr.
tirsdag, den 28. november 2017

Klimapris til Kokkedal
tirsdag, den 28. november 2017

Almene boliger til debat i valgkampen
tirsdag, den 28. november 2017

På byggetur afsted til inspiration og samvær
tirsdag, den 28. november 2017

Statslån til den almene boligsektor droppes
tirsdag, den 28. november 2017

Danmarks dejligste hjem
onsdag, den 8. november 2017

Tilpasset vand, vejr og beboere
søndag, den 1. oktober 2017

Kan man ved fuldmagt stemme på vegne af en beboer?
søndag, den 1. oktober 2017

Orla fik Den kongelige fortjenstmedalje
søndag, den 1. oktober 2017

Vicevært med fokus på tryghed og trivsel
søndag, den 1. oktober 2017

Vil du være én af hverdagens helte?
søndag, den 1. oktober 2017

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket