Almene boliger på finansloven?

fredag, den 25. august 2017
Af Karina Lauridsen

Hen over sommeren har regeringen foreslået, at størstedelen af den almene boligsektors realkreditlån skal omlægges til statslån. Et forslag der vækker bekymring hos Boligkontoret Danmark, da beboerne kan ende med at blive taberne i det store regnestykke.


I juni meddelte transport-, bygnings- og boligministeren, Ole Birk Olesen, at regeringen foreslår en omlægning af den almene boligsektors realkreditlån til statslån. Forslaget går ud på, at staten via statsobligationer udlåner til boligorganisationerne til en lav rente og samtidig sparer på lånegebyrer og -bidrag.
I dag udlånes for ca. 180 mia kr. til den almene sektor. Det nyeste forslag lyder på, at staten over en 10-årig periode skal overtage 90% af udlånene. De resterende 10% skal sendes i udbud til realkreditinstitutter, pensionskasser eller andre private udlånere.


Forslaget vil ifølge ministeriets beregninger give en samlet besparelse for staten på omkring 1,6 - 1,7 mia. kroner på lang sigt, når de eksisterende lån er omlagt efter den nye model. Det er her værd at understrege, at den formodede besparelse er tiltænkt statskassen og ikke udmøntes i lavere låneydelser til gavn for beboerne.


I modsætning til regeringens første udspil lægger det seneste forslag op til, at administrationen af udlån til almene boliger og lånevurderingen forbliver på det private marked fremfor også at overgå til staten.

Besparelser eller rettere merindtægt?

BL – Danmarks Almene Boliger frygter, at forslaget kan medføre både højere huslejer og bureaukratiske forviklinger. Ifølge deres beregninger er der ikke store besparelser i vente.


Michael Demsitz, direktør i Boligkontoret Danmark siger om forslaget:

»For det første er det misvisende at tale om besparelser, når der i virkeligheden er tale om en reel merindtægt for staten. For det andet tillader jeg mig at sætte spørgsmålstegn ved beregningerne bag de 1,6 - 1,7 mia. kroner. I sidste ende er det dog ikke de økonomiske betragtninger, jeg grubler over i forslaget. Det er det enorme signal, der ligger i, at vi fremover med statsfinansieringen af almene lån kommer på finansloven, og at vores beboeres beslutninger om almindelige renoveringssager dermed kommer til at afhænge af regeringens aktuelle finanspolitik«.

Frygt for stigende bidragssatser

Erik Andreasen, byggeøkonomichef og byggelånsansvarlig i Boligkontoret Danmark, frygter for bidragssatserne, hvis forslaget går igennem:


»Vi har op mod 5.000 lån alene hos vores medlemsorganisationer. Vi har hver dag gang i tilbud på og hjemtagelse af byggelån og lån til renoveringer og nybyggeri for ikke at tale om vores løbende omlægning af ustøttede lån. For os er det enormt vigtigt med fortsat hurtig ekspedition og effektiv administration, hvilket jeg godt kunne frygte ville kompliceres ved omlægning til statslån. Endnu vigtigere er det dog, at bidragssatsen på de ustøttede lån ikke kan holde, hvis staten overtager 90% af finansieringen fra realkreditterne. Og højere bidragssatser betyder højere låneydelser på renoveringssagerne og dermed højere huslejestigninger på eks. køkken- eller tagudskiftninger. I mit regnestykke vil vores beboere med andre ord blive taberne i det her forslag«.

Forslag om statsgaranti fremfor statslån

Der er fortsat stor politisk uenighed om, hvorvidt det primært skal være statslån, der fremover skal finansiere almene boligorganisationers nybyggeri og renoveringer. Og senest har realkreditinstitutternes brancheorganisation, Finans Danmark, kommet med et forslag, hvor lånene bevares hos realkreditinstitutterne med en statsgaranti i ryggen. Det vil ifølge Finans Danmark give samme besparelser, som regeringen har fremlagt.

Det er derfor fortsat svært at spå om det endelige udfald. Den endelige afgørelse finder formentlig først sted ved efterårets finanslovsforhandlinger.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Folkemødet 2018 - vær med til at præge debatten
mandag, den 11. juni 2018

Pas nu godt på Boligkontoret Danmark...
fredag, den 8. juni 2018

Mød Boligkontoret Danmarks nye formand
fredag, den 8. juni 2018

Debat om det almene image, ghettopakken og boligsociale indsatser
fredag, den 8. juni 2018

Vi passer godt på dine persondata
fredag, den 8. juni 2018

Ribe Boligforening vandt BDKprisen og 10.000 kr.
fredag, den 8. juni 2018

Flot fremmøde til rejsegilde i Vedbæk Park
fredag, den 8. juni 2018

Fodboldfest på Rådhuspladsen i København
fredag, den 8. juni 2018

Nybyggeriet i Holsted er nu halvvejs
fredag, den 8. juni 2018

Nyt vedligeholdelsesværktøj til bestyrelserne
tirsdag, den 29. maj 2018

Hvilke delforlig er indgået om ghettoparken, og hvad betyder det?
fredag, den 18. maj 2018

Attraktivt nybyggeri i Haslev er nu halvvejs
onsdag, den 16. maj 2018

Valg til kredse i BL
onsdag, den 16. maj 2018

Renovering af Solgården i Nr. Aaby lokkede folk til åbent hus
onsdag, den 16. maj 2018

Vi ville vise, hvem der rammes af finansieringsforslaget
onsdag, den 16. maj 2018

Pludselig blev vi til en ghetto
onsdag, den 16. maj 2018

Debat med Antorini om finansiering af ghettopakken i Hillerød
mandag, den 23. april 2018

Husk naboerne når du bygger nyt
onsdag, den 18. april 2018

Det gamle rådhus i Nørre Aaby på Fyn får nye beboere
onsdag, den 18. april 2018

Boligkonferencen 2018: Sammen skaber vi fremtiden
onsdag, den 18. april 2018

Er I klar til den nye persondataforordning?
onsdag, den 18. april 2018

Frygt for konsekvenserne af ghetto-udspil
tirsdag, den 20. marts 2018

Tibberupparken og Kollektivhuset er indstillet til RENOVER prisen 2018
mandag, den 19. marts 2018

Er I klar til et generationsskifte?
mandag, den 19. marts 2018

Hvordan arbejder vi med det boligsociale i fremtiden?
lørdag, den 17. marts 2018

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket