Beboerundersøgelsen 2017

onsdag, den 28. juni 2017
Af Thomas Yde Søgaard

Tidligere på året gennemførte vi som vanligt beboerundersøgelsen efter fire års interval. Undersøgelsen var denne gang inddelt i fire temaer, der sammen skal give et indblik i beboernes oplevelse af den service som beboerdemokrater, driftspersonale og administration yder i Boligkontoret Danmarks organisation. Vi kigger nærmere på resultaterne.

Beboerdemokrati

Med 63 procent af beboerne, der svarer tilfreds eller meget tilfreds, er tilfredsheden med afdelingsbestyrelsens arbejde steget med 8 procentpoint siden 2013. Undersøgelsen viser dog også, at ca. 15 procent af beboerne slet ikke ved, om de har en afdelingsbestyrelse, eller at de selv kan være med til at præge beslutningerne i deres boligafdeling. Kombineret med 13 procent, der svarer, at det ikke er vigtigt for dem at deltage i beslutninger vedrørende afdelingen, kan de 15 procent være en indikation på, at en del af beboere blot ønsker en bolig at bo i uden at skulle forholde sig til boligens drift.

Den frivillige ånd lever dog stadig i bedste velgående. Hele 14 procent af beboerne har nemlig angivet, at de er interesserede i at tage et særligt ansvar for at introducere flygtninge til afdelingen.

Boligen

Tilfredsheden med boligens stand er generelt faldet et par procentpoint sammenlignet med 2013. Især køkken og bad/toilet scorer dårligt, med en utilfredshed på henholdsvis 22 og 21 procent. Ifølge Katja Lindblad, udviklingschef i Boligkontoret Danmark, kan tendensen handle om to ting:

”At vi ser et fald i tilfredsheden med boligens stand kan både handle om, at vi har en boligmasse i den almene sektor, der nogle steder trænger til modernisering og renovering, men også om, at vi generelt stiller højere og højere krav til vores bolig.”

Beboernes kenskab til råderetten er til gengæld steget med 11 procentpoint sammenlignet med 2013, hvormed 68 procent af beboerne er bevidste om muligheden for at indrette deres egen bolig.

Administration

I Boligkontoret Danmark er der et overordnet mål om, at tilfredsheden med administrationen er mindst 75 procent, og utilfredsheden mindre end 10 procent. I de seks spørgsmål om afdelingskontoret, hvor administrationen vurderes direkte er det dog kun i to spørgsmål, at vi overholder målsætningen (kontakt til afdelingskontoret via mail og telefon). I spørgsmålene om personlig kontakt til afdelingskontoret, service fra afdelingskontoret, og om afdelingskontorets besvarelser på henvendelser er kompetente og indenfor rimelig tid, lever vi imidlertid ikke helt op til målsætningerne. I den forbindelse udtaler administrerende direktør Michael Demsitz:

”Vi sætter målene højt i Boligkontoret Danmark og denne gang når vi ikke hélt i mål. Når det er sagt, så arbejder vi løbende på at øge tilfredsheden. Dels med flere selvbetjeningsmuligheder og bedre åbningstider – og jo mere vi kan digitalisere, jo mere overskud vil vi også have fremover til personlig service og rådgivning.”

Tilfredsheden med vedligeholdelsen af udearealerne er derimod steget med 2 procentpoint og er således oppe på 81 procent i 2017.

Kommunikation

Kendskabet til Beboermagasinet er steget med hele 16 procentpoint siden 2013. I 2017 kender 82 procent således Beboermagasinet, hvoraf 91 procent læser bladet hver gang eller en gang imellem. Derimod kender kun 43 procent til det digitale nyhedsbrev BeboerNyt, ligesom kun 44 procent af beboerne har været logget ind med Beboerlogin. Både BeboerNyt og Beboerlogin blev dog først blev lanceret i 2016, hvorfor kendskabet til begge disse kommunikationskanaler gerne skulle stige til næste Beboerundersøgelse.

Resultaterne skal hjælpe os med at blive bedre

Undersøgelsens resultater behandles både i Boligkontoret Danmarks Bestyrelse, Revisions- og risikoudvalget, Beboerdemokratiudvalget, på afdelingskontorerne og med relevante stabsfunktioner. Her skal svarene hjælpe os med at optimere den service, vi yder beboerne, samt højne deres generelle trivsel.

Se de samlede resultater af beboerundersøgelsen her.

Som noget nyt er undersøgelsen denne gang udelukkende gennemført digitalt. Undersøgelsen er således sendt ud til alle de husstande, der har sagt ja til at modtage e-mails fra Boligkontoret Danmark, hvoraf 52 procent, svarende til i alt 4.797 beboere, har besvaret. Aldersfordelingen blandt svarpersonerne modsvarer aldersfordelingen blandt alle beboere i Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Årsregnskaber skal fremover vise driftsmål for hver boligafdeling
onsdag, den 17. januar 2018

Mere ’gør det selv’ i fremtiden?
mandag, den 15. januar 2018

Rejsegilde i Skoleparken
mandag, den 15. januar 2018

Formandsskifte i Boligkontoret Danmark til sommer
mandag, den 15. januar 2018

Boligkonference 2018 - 70 års fællesskab
mandag, den 15. januar 2018

Samarbejder i lokalmiljøet skal hyldes i 2018
mandag, den 15. januar 2018

Hvordan skaber vi et beboerdemokrati for både unge og ældre?
søndag, den 17. december 2017

Renovering af Tibberupparken gavner også lokalsamfundet
torsdag, den 14. december 2017

Den boligsociale helhedsplan i Nakskov Almene Boligselskab skal fremover dække hele Vestlolland
torsdag, den 14. december 2017

Ny ghettoliste offentliggjort
torsdag, den 14. december 2017

Ny digital værktøjskasse til beboerdemokrater
torsdag, den 14. december 2017

Julegave til hjemløse fra Boligkontoret Danmark og 3B
torsdag, den 14. december 2017

Ny juletradition på Emil Reesens Vej i Strib
lørdag, den 9. december 2017

Danmarks dejligste almene hjem er fundet
lørdag, den 9. december 2017

'Udsatte beboere er en fælles opgave!'
lørdag, den 9. december 2017

Hvem har ret til lejemålet ved samlivsophør?
lørdag, den 9. december 2017

Julemanden fra Uglevang
lørdag, den 9. december 2017

Søhusene vandt fornem pris på Almene Boligdage 2017
onsdag, den 29. november 2017

Startskud til 51 nye attraktive lejeboliger i Vedbæk Park
tirsdag, den 28. november 2017

Hvordan ser fremtiden ud for de almene boliger?
tirsdag, den 28. november 2017

Bøgeparken i Boligforeningen Lillebælt vandt 3.præmie på 50.000 kr.
tirsdag, den 28. november 2017

Klimapris til Kokkedal
tirsdag, den 28. november 2017

Almene boliger til debat i valgkampen
tirsdag, den 28. november 2017

På byggetur afsted til inspiration og samvær
tirsdag, den 28. november 2017

Statslån til den almene boligsektor droppes
tirsdag, den 28. november 2017

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket