Beboerundersøgelsen 2017

onsdag, den 28. juni 2017
Af Thomas Yde Søgaard

Tidligere på året gennemførte vi som vanligt beboerundersøgelsen efter fire års interval. Undersøgelsen var denne gang inddelt i fire temaer, der sammen skal give et indblik i beboernes oplevelse af den service som beboerdemokrater, driftspersonale og administration yder i Boligkontoret Danmarks organisation. Vi kigger nærmere på resultaterne.

Beboerdemokrati

Med 63 procent af beboerne, der svarer tilfreds eller meget tilfreds, er tilfredsheden med afdelingsbestyrelsens arbejde steget med 8 procentpoint siden 2013. Undersøgelsen viser dog også, at ca. 15 procent af beboerne slet ikke ved, om de har en afdelingsbestyrelse, eller at de selv kan være med til at præge beslutningerne i deres boligafdeling. Kombineret med 13 procent, der svarer, at det ikke er vigtigt for dem at deltage i beslutninger vedrørende afdelingen, kan de 15 procent være en indikation på, at en del af beboere blot ønsker en bolig at bo i uden at skulle forholde sig til boligens drift.

Den frivillige ånd lever dog stadig i bedste velgående. Hele 14 procent af beboerne har nemlig angivet, at de er interesserede i at tage et særligt ansvar for at introducere flygtninge til afdelingen.

Boligen

Tilfredsheden med boligens stand er generelt faldet et par procentpoint sammenlignet med 2013. Især køkken og bad/toilet scorer dårligt, med en utilfredshed på henholdsvis 22 og 21 procent. Ifølge Katja Lindblad, udviklingschef i Boligkontoret Danmark, kan tendensen handle om to ting:

”At vi ser et fald i tilfredsheden med boligens stand kan både handle om, at vi har en boligmasse i den almene sektor, der nogle steder trænger til modernisering og renovering, men også om, at vi generelt stiller højere og højere krav til vores bolig.”

Beboernes kenskab til råderetten er til gengæld steget med 11 procentpoint sammenlignet med 2013, hvormed 68 procent af beboerne er bevidste om muligheden for at indrette deres egen bolig.

Administration

I Boligkontoret Danmark er der et overordnet mål om, at tilfredsheden med administrationen er mindst 75 procent, og utilfredsheden mindre end 10 procent. I de seks spørgsmål om afdelingskontoret, hvor administrationen vurderes direkte er det dog kun i to spørgsmål, at vi overholder målsætningen (kontakt til afdelingskontoret via mail og telefon). I spørgsmålene om personlig kontakt til afdelingskontoret, service fra afdelingskontoret, og om afdelingskontorets besvarelser på henvendelser er kompetente og indenfor rimelig tid, lever vi imidlertid ikke helt op til målsætningerne. I den forbindelse udtaler administrerende direktør Michael Demsitz:

”Vi sætter målene højt i Boligkontoret Danmark og denne gang når vi ikke hélt i mål. Når det er sagt, så arbejder vi løbende på at øge tilfredsheden. Dels med flere selvbetjeningsmuligheder og bedre åbningstider – og jo mere vi kan digitalisere, jo mere overskud vil vi også have fremover til personlig service og rådgivning.”

Tilfredsheden med vedligeholdelsen af udearealerne er derimod steget med 2 procentpoint og er således oppe på 81 procent i 2017.

Kommunikation

Kendskabet til Beboermagasinet er steget med hele 16 procentpoint siden 2013. I 2017 kender 82 procent således Beboermagasinet, hvoraf 91 procent læser bladet hver gang eller en gang imellem. Derimod kender kun 43 procent til det digitale nyhedsbrev BeboerNyt, ligesom kun 44 procent af beboerne har været logget ind med Beboerlogin. Både BeboerNyt og Beboerlogin blev dog først blev lanceret i 2016, hvorfor kendskabet til begge disse kommunikationskanaler gerne skulle stige til næste Beboerundersøgelse.

Resultaterne skal hjælpe os med at blive bedre

Undersøgelsens resultater behandles både i Boligkontoret Danmarks Bestyrelse, Revisions- og risikoudvalget, Beboerdemokratiudvalget, på afdelingskontorerne og med relevante stabsfunktioner. Her skal svarene hjælpe os med at optimere den service, vi yder beboerne, samt højne deres generelle trivsel.

Se de samlede resultater af beboerundersøgelsen her.

Som noget nyt er undersøgelsen denne gang udelukkende gennemført digitalt. Undersøgelsen er således sendt ud til alle de husstande, der har sagt ja til at modtage e-mails fra Boligkontoret Danmark, hvoraf 52 procent, svarende til i alt 4.797 beboere, har besvaret. Aldersfordelingen blandt svarpersonerne modsvarer aldersfordelingen blandt alle beboere i Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Danmarks dejligste hjem
onsdag, den 8. november 2017

Tilpasset vand, vejr og beboere
søndag, den 1. oktober 2017

Kan man ved fuldmagt stemme på vegne af en beboer?
søndag, den 1. oktober 2017

Orla fik Den kongelige fortjenstmedalje
søndag, den 1. oktober 2017

Vicevært med fokus på tryghed og trivsel
søndag, den 1. oktober 2017

Vil du være én af hverdagens helte?
søndag, den 1. oktober 2017

Behovet for en fælles indsats er større end nogensinde før
søndag, den 1. oktober 2017

Hvad sker der, når en boligsocial helhedsplan udløber?
mandag, den 11. september 2017

Når boliger skifter målgruppe
mandag, den 11. september 2017

Udbud og indkøb – et centralt effektiviseringsområde
mandag, den 11. september 2017

Den almene sektor hyldes med fagpriser
mandag, den 11. september 2017

Fra fyldepen til NemID
mandag, den 11. september 2017

Beboere får hjælp inden problemer vokser sig store
mandag, den 11. september 2017

32 boligorganisationer har allerede benyttet sig af tilbuddet
fredag, den 25. august 2017

Får du brugt dit personlige bestyrelseslogin?
fredag, den 25. august 2017

Tænk energi ind i jeres renovering
fredag, den 25. august 2017

Almene boliger på finansloven?
fredag, den 25. august 2017

Beboerundersøgelsen 2017
onsdag, den 28. juni 2017

Hvad sker der, når der er stemmelighed på afdelingsmødet?
onsdag, den 28. juni 2017

Tag på ferie uden bekymringer
onsdag, den 28. juni 2017

Hvordan kan leg styrke fællesskabet på tværs?
onsdag, den 28. juni 2017

Gang i byggeriet på afdelingskontoret i Ribe
mandag, den 19. juni 2017

Kontanthjælpsloftet har ikke sat flere på gaden
mandag, den 19. juni 2017

Presset på den almene boligsektor i fokus på årets repræsentantskabsmøde
torsdag, den 15. juni 2017

Vigtige præciseringer og ændringer i driftsbekendtgørelsen
torsdag, den 15. juni 2017

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket

OBS: Kontoret holder lukket d. 26. og 27. oktober 2017.